За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучителните програми на Карин дом вече са одобрени от МОН

21 февруари 2017

Уважаеми колеги,

имаме удоволствието да споделим, че обучителният център на Карин дом вече има ISO 9001:2015 и прилага система за управление в областта на повишаване квалификацията на педагогическите специалисти по диагностика, терапия, превенция и супервизия в областта на психологията, детското развитие и кинезетерапията. Също така обучителните ни програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти вече са одобрени от МОН, което е още едно високо признание и доверие към професионализма на обучителния екип на Карин дом.

“Обучителен и ресурсен център“ към Фондация Карин дом, предлага обучения на специалисти, свързани с образователната система и децата със специални потребности. Обучителният екип на Карин дом се състои от професионалисти с практически опит в работата с деца със специални нужди, специалисти в областта на специалната педагогика, логопедия, психология, кинезитерапия, ранна интервенция, социална работа, управление на социални услуги. На екипа се провеждат постоянни обучения от водещи специалисти от Великобритания и САЩ, за да може да прилага най-съвременните, доказали своята ефективност терапевтични методи и у нас.

Ето и конкретните теми, които са включени в информационния регистър на МОН:

  • „Акценти при обучението на деца със специални нужди.“
  • „Програма за обучение на педагогически специалисти и помощен персонал от детски градини и училища за работа с деца със специални нужди.“
  • „Ранна интервенция – защо да се намесваме отрано?“
  • „Създаване на подкрепяща образователна среда за деца и ученици със специални нужди. Структуриране и визуализиране на средата“
  • „Алтернативни и допълващи методи и средства за комуникация.“
  • „Стратегии и техники за справяне с неприемливо поведение.“
  • „Двигателно развитие, гимнастика за деца със специални нужди. ДЦП- значение на позата, позициониране и асистиране на децата.“
  • „Семейно-медиирана интервенция.“

Карин дом е лицензиран Център за професионално обучение към НАПОО с Лицензия №200912790.

Центърът за професионално обучение на Карин дом предлага обучения по професиите: Социален асистент, Помощник-възпитател и Сътрудник социални дейности, специалности Социална работа с деца и семейства в риск и Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания. Успешно завършилите получават Удостоверение по част от професията или Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН .

Провеждаме също така: отворени обучения по предварително обявена тема, обучения по заявка, онлайн курсове, супервизии и методическа подкрепа на специалисти, стажове и учебни практики на студенти от различни специалности – рехабилитатор, социални дейности, психология, логопедия, специална педагогика и др. Студентите се запознават с принципите за работа с деца, както и с процеса на планиране и провеждане на терапията. Бъдещите специалисти имат възможност да се запознаят със съвременните методи и подходи за работа с деца със специални нужди и опита на Карин дом.

Само за 2016 година на нашия опит и професионализъм се довериха повече от 80 организации, а в обученията ни участваха повече от 1400 души. Основана преди повече от 20 години, днес Фондация „Карин дом“ е с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и на квалифицирани обучения на специалисти в сферата.

Ако желаете да получавате актуална информация за нашите обучения, абонирайте се за бюлетина на обучителния център тук.

 

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни