За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Покана за обучение: Партньорство с родители. Групи за взаимопомощ и подкрепа, 13, 14 октомври

17 септември 2016

Скъпи колеги,

Каним Ви на обучение на тема: „Партньорство с родители. Опитът на Карин дом в организиране и водене на групи за взаимопомощ и подкрепа“

13 и 14 октомври 2016 г., Фондация „Карин дом“, гр. Варна

Обучението е подходящо за: психолози, социални работници, педагогически съветници, възпитатели, учители, ресурсни учители, ръководители на центрове за социални услуги за деца и услуги в общността и други специалисти, работещи с деца със специални нужди и техните семейства.

Водещи: Женислава Сапунджиева – социален психолог и Цветалина Йосифова – клиничен психолог, психотерапевт, водещи групи за взаимопомощ и подкрепа за родители в Карин дом.

Изграждането на партньорство между родителите и специалистите, които работят с децата със специални нужди е важна и същевременно предизвикателна задача.

В ежедневната си работа, специалистите срещат трудности да разберат напълно гледната точка на родителите, техните притеснения, очаквания, надежда за промяна, да разберат поведението и мотивацията им.

Преодоляването на тези трудности ще помогне и на специалистите по-лесно да излагат своята гледна точка и да общуват със семействата, за да ги приобщят към терапевтичния процес.

Целта на обучението е участниците да научат:

  • Как да изграждат доверие с родителите;
  • Как да мотивират родителите за по-успешно сътрудничество;
  • Как да приемат съпротивите на родителите и да работят с тях;
  • Как да преодоляват бариери в общуването и да се справят в конфликтни ситуации;
  • Как да ги подкрепят в трудни житейски ситуации и избори;
  • Кои са предимствата на семейно-ориентирания подход – как да подпомогнат родителите да развива и ползват своите ресурси, да си помагат взаимно, да споделят опита, успехите и трудностите си

И ще получат практически съвети, за да планират дейности за:
– организиране и водене на родителски групи за взаимопомощ и подкрепа – групов процес
– развиване на увереност и умения у родителите за съдействие и принос в терапевтичния процес на детето
– оказване на ефективна помощ;
– овластяване на семействата;.

В края на обучението участниците ще придобият и базисни умения за организиране и водене на групов процес /родителски групи за взаимопомощ и подкрепа/.

В семинара ще бъдат използвани интерактивни методи и техники: индивидуални упражнения, ролеви игри, решаване на казуси от практиката и др.

Начало на занятията: 13.10.2016 г., 9:00 ч.

Време за провеждане на занятията: всеки ден от 9:30 ч. до 16:30 ч.

Такса за участие: 160 лв. с включени обучителни материали и сертификат за участие

Таксата се превежда по банков път:
Фондация „Карин дом“
BG67TTBB94001506068419
Банка: SG ЕКСПРЕСБАНК – КЛОН ТРАНСПОРТНА
Банков код: TTBBBG22

Краен срок за записване: 6 октомври 2016г.

За записване:  Попълнете регистрационния формуляр ТУК

За повече информация:
Тел. 052/302 517, 0878 750 269 Магдалена Цонева, mtsoneva@karindom.org

 

Очакваме Ви!
Екипът на Карин дом

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни