За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом се включи в инициативата на УНИЦЕФ „Заедно от детската градина“

16 септември 2016

Подкрепата на учителите в детските градини е част от мисията на Карин дом. От 8 до 10 септември по покана на УНИЦЕФ, обучителният ни екип участва в семинар, предназначен за професионалисти. Разисквани бяха ефективни стратегии за подкрепа на учителите в детските градини за изграждане на приобщаваща образователна среда. Водещ лектор на обучението беше доктор Жералдин Сканлън преподавател в университета в Дъблин, Ирландия, която има дългогодишен опит в сферата на приобщаващото образование. Обучението е част от дейностите, включени в инициативата „Заедно от детската градина“, която се реализира на територията на областите Шумен, Сливен, Монтана и София – град с подкрепата на УНИЦЕФ България и в партньорство с Министерството на образованието и науката, Регионалните управления на образованието, Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, общини и детски градини.

Част от темите, включени в семинара бяха: идентифициране на индивидуалните потребности на детето; образователни и социални профили на деца с увреждания; специфика на поведението и  принципи на подкреплението; разработване на индивидуални обучителни и поведенчески планове и програма за ранно образование. Сред участниците в обучението бяха: представители на МОН, регионални управления на образованието, регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, неправителствени организации, обучителни организации, експерти и университетски преподаватели.

Екипът на Карин дом продължава своята подкрепа на учителите в детските градини и вече започна подготовка по предстоящите обучения на своите колеги.

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни