За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Покана за обучение: „Двигателно развитие, гимнастика за деца със специални нужди“

12 септември 2018

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на двудневно обучение, организирано от Карин дом на тема:

„Двигателно развитие, гимнастика за деца със специални нужди. ДЦП – знание за позата, позициониране и асистиране на децата.“

– Програмата е одобрена със заповед № РД09-423 / 22.01.2017 на Министъра на образованието и науката.

Обучението е с продължителност 16 часа (присъствени) и носи 1 кредит.

Дата на провеждане: 1, 2 октомври 2018

Първи ден регистрация 8:30 – 9:00 до 16:30
Втори ден 9:00 – 16:30

Място на провеждане: Карин дом, гр. Варна, местност “Свети Никола”.

Обучението е подходящо за педагози и терапевти – учители, кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, ерготерапевти, психолози, лични или социални асистенти. Предназначено е за всички, които работят с деца със специални потребности и искат да научат повече за двигателното развитие на децата със СОП.

Програмата съдържа теми за двигателното развитие, детска церебрална парализа, знание за позата и позициониране по време на игра, сън, почивка, учене и други моменти от ежедневието на децата с двигателни нарушения. По-важните акценти в терапията на децата с двигателни затруднения са свързани с правилно позициониране, смяна на позата, модели на движение. Гимнастиката протича по предварително подготвена програма, съобразена с възможностите и състоянията на децата, която включва подготвителна, основна и заключителна част. Целта е чрез физически упражнения, под формата на игра, децата да развиват двигателните си възможности и умения, да работят в група. Групите за гимнастика целят също и по-лесно включване и адаптация на децата в часовете по физическо възпитание и спорт в детски градини и училища. Очаква се тази активност да подобри тяхната комуникация и общуване със съучениците, както и концентрацията, което допринася и за подобряване на уменията за учене. Важно е децата да бъдат активни и да се включват във всички дейности от ежедневието в детската градина и училище, според техните възможности, развивайки собствения потенциал.

Водещи: Обучителен екип на Карин дом – Андреас Андреу, Звезделина Атанасова

Начин на завършване: Тест и Удостоверение за преминатото обучение

Методите, които ще се използват по време на обучението, са основани на:

  • Диалог, дискусия
  • Рефлексивно учене, емпатия, уважение към различието в мненията
  • Практически занимания
  • Анализиране на видео
  • Учене, основано на случаи, представени от участниците
  • Обмен /консултиране между участниците
  • Обратна връзка
  • Лекционна част

Такса за участие: 66 лв. Краен срок за записване и плащане на таксата: 28.09.2018г.

Можете да направите своята Регистрация ТУК!

Таксата се превежда по банков път на следната банкова сметка:

SG Експресбанк
BIC: TTBBBG22
IBAN: BG 94 TTBB 9400 1506 0684 18
Титуляр на банковата сметка: Фондация “Карин дом”

Повече информация за нашия обучителен екип, можете да намерите ТУК.

Лице за контакт: Звезделина Атанасова.
Телефон: 0878 366 408, E-mail: zatanasova@karindom.org

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни