За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Монтесори група за социална интеграция на деца със специални нужди

Цел:
Целта на проекта е да подкрепи терапията и обучението на деца със специални нужди в „Монтесори групата за социална интеграция“ в Карин дом. Тази група подпомага деца с различни състояния – леки и умерени умствени увреждания, Синдром на Даун, церебрална парализа и деца с комуникативни нарушения да придобият предучилищни, основни училищни, социални и ежедневни умения чрез различни дейности. Това е група, която помага на децата от приемни семейства да бъдат наистина самостоятелни, уверени и горди, че са част от група. Децата ще се учат на любов към реда, самостоятелна работа и инициативност, спонтанност и свобода, изразяващи се в самостоятелни решения и действия. Монтесори групата има за цел да усъвършенства когнитивните, езиковите и социални умения у децата. Услугата ще подобри уменията за самообслужване (хранене, обличане, събличане) и взаимоотношенията между деца и възрастни. Децата са свободни сами да избират и извършват различни дейности.

Дейности:
Монтесори групата е водена от Монтесори педагог и трима помощник-възпитатели. Рехабилитатор и музикотерапевт също участват в някои от дейностите. Всички дейности се осъществяват в Монтесори среда с Монтесори материали.

Груповите занимания включват следните дейности:

  • Комуникативни дейности – децата се учат да комуникират и инициират комуникация, да подобряват взаимодействието си с други деца, да пеят заедно и да споделят емоции.
  • Тонус групи – водени са от високо квалифициран рехабилитатор. Целта е, чрез физически упражнения под формата на игра, децата да развият своята моторика и умения за работа в група.
  • Арт дейности – да изучават художествени умения и да се изразяват чрез средствата на художественото изкуство и театъра. В рамките на тази група децата рисуват, моделират и апликират по различни теми.
  • Музикални занимания – Те са насочени към сетивна и емоционална стимулация, установяване на контакт с терапевта и околния свят. Чрез музиката децата имат възможност да създават и укрепват междуличностните взаимоотношения и самоизразяване, както и да развиват и подобряват груба и фина моторика.
  • Монтесори кухня“ – Това е регулярна дейност, която помага на децата със специални нужди в Карин дом да придобият ценни умения за справяне в ежедневието. Дейностите в кухнята също така насърчават изграждането на комуникативни и социални умения.
  • Дейности за интеграция – разходки, пътувания, еко-инициативи, работа в градината, включване в тържества.

Резултати:
Проектът ще финансира включването на 3 деца в „Монтесори група за социална интеграция на деца със специални нужди“ в Карин дом. Ще помогне на децата да се почувстват приети и разбрани. Заедно с целенасочената си дейност и терапия, участието в групата на децата ще изгради у тях увереност и самостоятелност, ще развие техния потенциал във възможно най-голяма степен според тяхното състояние.

Период на изпълнение

Юли - Декември 2018

Финансира се от

King Baudouin Foundation

Лице за контакт

Дарина Райкова
draykova@karindom.org
телефон: +359 52 302 517