За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Покана за онлайн представяне на „Наръчник за каскадно обучение за изграждане на подкрепяща, приобщаваща среда“

29 април 2021

ПОКАНА

за онлайн представяне на
Наръчник за каскадно обучение за изграждане на подкрепяща, приобщаваща среда

За кого: Поканата за представянето на Наръчника е отворена към директори, педагогически съветници, координатори на процеса на приобщаващо образование или друг педагогически персонал в детски градини от цялата страна, както и към директори и персонал на социални заведения (ДЦДУ, ЦСРИ и др.), които работят с деца със специални потребности.

Кога: 18 май 2021, от 14:00 ч. до 15:30 ч. онлайн в платформа ZOOM

Нашата проектна идея: Желанието ни е да подпомогнем мотивирани детски градини, където има недостиг на ресурсно подпомагане, както и социални заведения, да изградят подкрепяща, приобщаваща среда за всички деца с акцент върху децата със СОП, чрез включване в цикъл обучения и каскадно обучение за техните екипи.

Инициативата е част от проектна дейност и ще бъде без заплащане за участващите детски градини.

След представянето на Наръчника, ръководствата на детските градини и социалните заведения ще могат да кандидатстват с мотивационно писмо за включването им в предстоящия цикъл обучения. Обученията ще се провеждат онлайн. Предвидили сме 6 теми, които кореспондират с програми на Фондация “Карин дом”, одобрени от МОН. Обученията ще включват знания и умения както за изграждане на подкрепяща, приобщаваща среда и работа с деца със СОП, така и за развиване на обучителни умения. Преминалите цикъла обучения участници ще предадат наученото на своите екипи (учители и помощен персонал) чрез т.нар. каскадни обучения.

Линк за регистрация за онлайн представянето: https://forms.gle/PJuHHGkUwNBbu2Sj9

Моля направете своевременно своята регистрация, с оглед ограниченията на ZOOM.

Настоящата инициатива е по проект, финансиран от Фондации „Велукс” и цели изграждане на партньорска мрежа.

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни