За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Методи и насоки за ранна подкрепа на деца със специални потребности и добри практики в Исландия

5 май 2021

По проект: “Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование”, финансиран от Фонд Активни граждани, специалисти на Карин дом подготвиха следните „Методи и насоки за ранна подкрепа на деца със специални потребности“,  в резултат на обмен на добри практики с Исландия:

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни