За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом в подкрепа на ЦСОП – Варна

28 април 2021

От юни 2019г., започна работата ни по проект „Карин дом – следващите 20 години” – Създаване на основен обучителен център и център за услуги за социално включване и независим живот на деца със специални нужди и техните семейства, финансиран от Фондации VELUX.

Основната цел по проекта е да се построи нов терапевтичен и обучителен център на Карин дом, който да увеличи възможностите на Карин дом да разпространява знанията си, да помага на деца и семейства и да въвежда подкрепяща и приобщаваща среда за тези деца на ниво политики и в обществото ни. Тя си кореспондира с една от основните ни цели – разпространяване на добрата практика чрез обучения и консултации на родители и специалисти, работещи с деца със специални нужди от цялата страна, придържайки се към международните стандарти.

В тази връзка през декември 2020 г., сключихме договор с ЦСОП гр. Варна, като за цел си поставихме „Подкрепа на ЦСОП Варна за промяна на подкрепяща среда и използване на терапевтични методи и подходи в практиката“. Избрахме ЦСОП гр. Варна, защото на този център предстоеше труден етап на преход от стара, малка, рушаща се сграда, макар и в центъра на града, в ремонтирана постройка с просторни класни стаи, с възможности за надграждане на дейностите.

С учителите от ЦСОП-Варна преди време сме провеждали редица обучения по заявка, разглеждали сме различни теми, свързани с пряката работа с деца със СОП. От разговорите и дискусиите, които сме водили с ръководството и учителите, произлезе необходимостта от това да ги подкрепим в организирането на подкрепящата среда, така че тя да бъде по-структурирана и визуализирана, както и да споделим своя опит при позиционирането и комуникацията с децата.

Обсъдихме как е структурирана средата в ЦСОП, направихме сравнение с европейски училища и центрове и изведохме основни неща, които учителите могат да подготвят за да подобрят структурата и визуализацията. Направихме обзор на терапевтични методи и подходи, на които биха могли да се опрат учителите, за да подобрят качеството на работата си. Разглеждахме казуси от практиката, произтичащи от конкретните нужди на децата и заедно търсихме решения. Предоставихме на учителите „НАРЪЧНИК Организиране на подкрепяща приобщаваща среда“ с автор Звезделина Атанасова.

От април ЦСОП Варна вече е в новата си сграда. Разполага се на два етажа, освен класни стаи има обособени терапевтични кабинети и е в процес на организиране на средата. Всички помещения са боядисани в меки, пастелни тонове, което внася спокойствие и предполага по-добра концентрация на децата в учебните дейности. За деца със специални потребности е подходящо да има изчистена среда с ясна структура и визуализация, към което се стреми екипът на центъра. Препоръчително е допълнителна информация, материали, украса да бъдат поставени на тематични табла, а не директно на стената. Някои от учителите са започнали да подготвят символни картинки за визуализация и комуникация.

Във всяка класна стая има обособен мек кът за почивка на децата. При наличие на финансиране, някои от меките кътове, могат да бъдат заменени или допълнени с терапевтични дюшеци, за по-удобна и правилна позиция при децата с ДЦП. Тук е мястото за почивка и релаксираща позиция за деца с ДЦП в част от деня, дори по време на учебния процес. Смяната на позата при децата с ДЦП и други неврологични състояния е жизнено важна и е предпоставка за по-добро усвояване на учебния материал. Предстои консултиране със специалисти от Карин дом на учителите за позициониране на конкретни деца, както и предложения за избор и използване на помощни средства за позициониране – ролчета, триъгълни възглавници, вертикализатори, столове или адаптиране на наличните средства, според индивидуалните нужди на децата. Меките кътове са подходящи и за децата от аутистичния спектър, като място за почивка и усамотяване, с цел намаляване на тревожността. Препоръчително е до меките кътове да има разположени лавици или кутии с книжки, според възрастта и потребностите на децата.

Правят впечатление новите и удобни чинове и столове. В специализираните кабинети за децата има закупени игри и материали за стимулиране на сетивността, психичната дейност, познавателните умения, за развитието на езика и говора. Събрани са много природни материали. Изработени са дидактични игри и помагала. Направени са поръчки за оборудване на зала за ерготерапия – дюшеци, меки модули, люлки и др. Предстои оборудване на зала за физическо възпитание и спорт. В тази зала се планира да се обособи и кът за работа на кинезитерапевт. В някои от санитарните възли има поставени ръкохватки, което ги прави достъпни за всички деца. Предстои пренареждане на част от учебни стаи, Монтесори кабинет, учителска стая, дирекция.

Категорично, в новото пространство има по-добри условия за учене, терапия и занимания за децата и учениците със специални потребности, което ще подобри качеството им на живот. Ръководството на ЦСОП – Варна е мотивирано и обнадеждено, че в новата сграда, стъпка по стъпка, средата ще получи облик, съпоставим с добри европейски практики.

Обученията  проведоха колегите Звезделина Атанасова, директор на Център за професионално обучение „Карин дом“, методист на Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ „Карин дом“. Тя е автор и съавтор на специализирани ръководства и наръчници за работа с деца със специални нужди. Разработва програмите за обучения, провеждани от Карин дом. Обучава специалисти от страната и чужбина, родители, студенти и др. и Андреас Андреу, кинезитерапевт с дългогодишен опит в работата с деца с ДЦП /детска церебрална парализа/ и други сходни неврологични нарушения, аутизъм.

Съвместната ни работа с ЦСОП – Варна неусетно се превърна в партньорство в името на децата, за тяхното приобщаване и социално включване.

Благодарим ви, колеги!

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни