Contacts
Address

Sveti Nikola

P.O.Box 104, Varna 9010

Bulgaria

Telephone:

+359 52 302518

(Bulgarian) Покана за онлайн представяне на “Наръчник за каскадно обучение за изграждане на подкрепяща, приобщаваща среда”

29 April 2021ПОКАНА

за онлайн представяне на

Наръчник за каскадно обучение за изграждане на подкрепяща, приобщаваща среда в детските градини

За кого: Поканата за представянето на Наръчника е отворена към директори, педагогически съветници, координатори на процеса на приобщаващо образование или друг педагогически персонал в детски градини от цялата страна.

Кога: 18 май 2021, от 14:00 ч. до 15:30 ч. онлайн в платформа ZOOM

Нашата проектна идея: Желанието ни е да подпомогнем мотивирани детски градини, където има недостиг на ресурсно подпомагане, да изградят подкрепяща, приобщаваща среда за всички деца с акцент върху децата със СОП, чрез включване в цикъл обучения и каскадно обучение за техните екипи.

Инициативата е част от проектна дейност и ще бъде без заплащане за участващите детски градини.

След представянето на Наръчника, ръководствата на детските градини ще могат да кандидатстват с мотивационно писмо за включването им в предстоящия цикъл обучения. Обученията ще се провеждат онлайн. Предвидили сме 6 теми, които кореспондират с програми на Фондация “Карин дом”, одобрени от МОН. Обученията ще включват знания и умения както за изграждане на подкрепяща, приобщаваща среда и работа с деца със СОП, така и за развиване на обучителни умения. Преминалите цикъла обучения участници ще предадат наученото на своите екипи (учители и помощен персонал) чрез т.нар. каскадни обучения.

Линк за регистрация за онлайн представянето: https://forms.gle/PJuHHGkUwNBbu2Sj9

Моля направете своевременно своята регистрация, с оглед ограниченията на ZOOM.

Настоящата инициатива е по проект, финансиран от Фондации „Велукс” и цели изграждане на партньорска мрежа.

Международен архитектурен конкурс за нова сграда на Карин дом


Learn more

Подкрепи терапията на децата в Карин дом


Donate Now