За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Платформа на Карин дом събира заедно родители и работодатели

28 септември 2018

След едногодишно обучение на родителите по професия „Сътрудник социални дейности“, първа група  приключи с Държавен изпит. По време на теоретичен и практически държавен изпит родителите постигнаха отлични резултати и предстои официално връчване на свидетелствата за степен на придобита квалификация по професията. Родителите с нетърпение очакват дипломирането си. Свидетелствата са валидни на територията на целия Европейски съюз. За втората  група, която включва десет родители, предстои държавен изпит през ноември месец. Те продължават с часове по учебна практика.

Голяма част от родителите имат нагласа и увереност да  работят по професията. Търсят информация за подходящи работни позиции. Тъй като по време на часовете по учебна практика посещавахме различни социални услуги някои от тях  имат предпочитания къде биха искали да работят. Имат желание да се включат и в други проекти и инициативи на Карин дом – социално предприятие, събития, доброволчески дейности.

По проект „Подкрепа за родители на деца с увреждания за социална и професионална реализация“ са се включили 34 родители и 20 деца, на които Карин дом предоставя терапевтични занимания, докато родителите им се обучават по професии: „Сътрудник социални дейности“, „Организатор Интернет приложения“ или английски език.

Благодарение на проекта изграждаме едно успешно сътрудничество между Карин дом, бизнеса и родителите на деца със специални потребности. За да улесним бъдещата реализация на родителите на деца със специални потребности, създадохме и комуникационна система за връзка между работодатели и родители.

В платформата могат да се регистрират всички родители на деца със специални потребностите. Работодателите могат да се включат като направят бързо и лесно регистрацията оттук: www.rabota.karindom.org. 

Проектът “Подкрепа за родители на деца с увреждания за социална и професионална реализация” на Карин дом се изпълнява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, с финансовата подкрепа на Европейски съюз, Европейски социален фонд.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни