За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Доброволческа мотивационна среща

1 октомври 2018

Чрез поредица от срещи с доброволците, включени в проекта “Творчество и доброволчество в Карин дом”  се постарахме младите хора да погледнат смело в социалната обстановка и чрез доброволчеството да открият отговор на въпроса – Как мога да помогна?

На 28-ми септември, директорът на Карин дом – Мая Донева проведе мотивационна среща,  на която присъстваха младежи със специални нужди, родителите на деца, които ползват терапия в Карин дом и младежи, които желаят да са доброволци.

Говорихме за социалните проблеми в образованието, здравеопазването, в направленията на екологията, изкуството и културата, свободното време. Идентифицирахме проблемите, които ни заобикалят във всеки един аспект на живота и търсехме решенията, които да направят ежедневието по-светло, по-добро. Идеите се превръщаха в планове, мотивацията – в готовност. Въпросите ставаха все повече, а с тях и убеждението, че доброволчеството не е просто дума.

В края на месец юли поставихме началото на проекта и стартирахме със запознаване и развиване на кулинарните умения на младите хора и вкусът към българското в кулинарната работилница, продължихме с усъвършенстване на градинарските умения и се подготвихме за зимата с плетенето на топли и меки одеяла по време творческите ни работилници.

И сега в краят на месец септември бе последната среща на доброволческия екип, но съвсем не и края на това приключение. Защото доброволчеството е вътрешна необходимост и начин да изразиш своята съпричастност и идеи.

Проектът на Карин дом се реализира с финансовата подкрепа на Община Варна – дейност “Младежки проекти 2018″ и се стреми да се повиши мотивацията, вдъхновението и социалната отговорност на младите хора, както и да насочи общественото внимание към темата за социалните мисии и работата на гражданските организации.

Снимки: Карин дом

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни