За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Стартира първият цикъл от тренинги за родители по проект за овластяване на семействата

28 октомври 2019

В началото на октомври стартира първият цикъл от тренинги, индивидуални психологически консултации и неформални срещи за взаимопомощ и подкрепа за семействата, включени в проект: „Овластяване на семейства на деца с увреждания за справяне с предизвикателствата, свързани социалното включване и равноправен достъп до пазара на труда“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ . По време на тренингите се използват различни форми на работа, като най-вече вниманието е фокусирано върху споделянето и обмяната на опит.

Тренингите се провеждат веднъж седмично, водени от Елена Тодорова (психолог, консултант ранно детско развитие в Карин дом) и Веселина Тинчева (специалист социални дейности и обучител в Карин дом). Тренингите предоставят възможност на родителите да създадат и станат част от едно стимулиращо и подкрепящо обкръжение, в което да обменят идеи относно това как възприемат своето родителство; да опознаят по-добре себе си като родители; да научат ефикасни начини за справяне с трудностите, пред които са изправени; да открият и други възможни подходи към своето дете.

Тримесечният цикъл включва и участие на семействата в ателиета, подкрепа от психолог в индивидуални психологически консултации, както и провеждането на неформални родителски групи за взаимопомощ и подкрепа. Ателиетата се провеждат веднъж седмично, където родителите се включват в творчески занимания с различни материали, с елементи на трудотерапия и изработване на набор от разнообразни артикули. Родителските групи се състоят веднъж седмично, а индивидуалните психологически консултации са по заявка на самите родители или се инициират по преценка на водещия психолог.

Родителите се чувстват комфортно и разкриват, както своите притеснения, така и своите творчески умения, получават допълнителни знания и компетенции, обсъждат потребностите на децата и своите собствени потребности и начините за тяхното удовлетворяване, упражняват комуникативните си умения и получават отговори на много въпроси, които ги вълнуват за отглеждането и възпитанието на техните деца.

Снимки: Карин дом

 

 

 

 

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни