За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Заключителната среща по проект на УНИЦЕФ „Заедно в детската градина“

29 октомври 2019

На 25.10.19г. в зала на РУО – гр.Сливен се проведе регионална заключителна среща „Детство и приобщаващо oобразование“, по проект Уницеф „Заедно от детската градина“, на която бяха представени добри практики и иновативни решения за адаптиране на средата и обучението на деца със СОП в детските градини от гр. Сливен. В срещата взеха участие представители на РУО, РЦППО от гр. Сливен, Мария Янкова и Снежана Радева –УНИЦЕФ и обучителният екип на Фондация Карин дом: Жечка Иванова, Женислава Сапунджиева, Веси Тинчева и Николета Йончева, както и координатори, директори,учители, специалисти от детски градини от гр. Сливен.

Обучителният екип на Карин дом и представителите на 6-те детски градини, включени в проект Уницеф „Заедно от детската градина“: ДГ „Детски рай“, ДГ „Детство“, ДГ „Зорница“, ДГ „Синчец“, ДГ „Елица“, ДГ „Теменуга“ представиха добри приобщаващи практики. Колегите от Сливен споделиха успешни случаи на деца, както и примери на адаптирането на средата, довели до положителна промяна в нагласите, средата и взаимодействията с децата и родителите.

От есента на 2016г. по проекта на УНИЦЕФ специалисти от Карин дом проведоха 12 модулното обучение за изграждане на умения и знания на екипите от детските градини в областта на приобщаващото образование и изграждане на подкрепяща среда. Бяха включени теми като: „Принципи и нормативна рамка на приобщаващото образование“; „Най- често срещани състояния в детската възраст“; „Ефективно взаимодействие със семействата на деца със специални потребности“; „Как да се справим с неприемливо поведение“ и др. , както и 17 супервизии с цел оказване на подкрепа на място на екипите на шестте детски градини.

Всички участници в срещата споделиха удовлетворението си за постигнатите резултати в областта на приобщаващото образование и изграждане на адаптирана среда за децата със специални образователни потребности.

Обучителен център Карин дом разработва и предлага, както обучения по конкретни теми, така и по заявка, съобразно нуждите на вашата организация.

Обученията по заявка се изготвят съобразно индивидуалните изисквания на всеки клиент и екип. Можете да се свържете с нас и да заявите обучение, супервизия или консултация по точно определена тема, а ние ще изготвим подходяща програма, в която ще заложим изцяло на практическите ползи за екипа ви.

Повече за обучителните програми на Карин дом, можете да видите ТУК!

За повече информация и заявка на обучения, можете да се свържете със: Звезделина Атанасова, тел. 0878 366 408, имейл: zatanasova@karindom.org

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни