За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Дискусия за успешни практики събра родители и специалисти от България и Исландия

3 ноември 2020

На 28.10.2020 в Zoom  проведохме онлайн семинар със специалисти от  State Diagnostic and Counseling Center (SDCC) Исландия – наши партньори по проекта “Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование”, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021.

В семинара се включиха повече от 40 участника – представители както на граждански организации, така и родители и специалисти. Дискусията се проведе през призмата на практиката, като фокусът беше да се изведат най-полезните, устойчиви и ефективни практики, методи и подходи, които бихме могли да взаимстваме от исландската образователна система и адаптираме към българската.

Целта на дейностите по проекта „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“ на Карин дом, финансиран от Фонд Активни граждани оттук нататък е изготвяне на задълбочен анализ на предимствата на образователната и социални системи в Исландия и прилагането им на практика.

Видео срещата можете да гледате тук!

Active-citizens-fund-300x105

 

 

 

 

Цялата отговорност за съдържанието публикуваната информацията се носи от Фондация Карин дом и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни