За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Покана за онлайн семинар със специалисти от Исландия- 28-ми Октомври

23 октомври 2020

Покана за онлайн семинар по проект „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“ на Карин дом, финансиран от Фонд Активни граждани. Целта на семинара е споделяне на методи и практики на работа в екип между различните сектори и системата за подкрепа на деца и семейства в Исландия, включително и при деца с редки заболявания. ЗАПИС НА СРЕЩАТА ВЕЧЕ МОЖЕТЕ ДА ГЛЕДАТЕ ТУК!

Дата: 28.10.2020 /сряда/
Продължителност: от 11.00 до 13.00 ч.
Място в Zoom на следния линк: ТУК 

Meeting ID: 828 1905 7099
Passcode: 706025

Участници ще бъдат:

– Aðalheiður Una Narfadóttir, Специален предучилищен педагог/ Ръководител проекти към Отдел за ранно детство (SDCC)
– Brynja Jónsdóttir, Логопед и езиков терапевт / Ръководител проекти към Отдел за ранно детство (SDCC)
– Dóra Magnúsdóttir, Мениджър проекти Образование и връзки с обществеността (SDCC)
– Helga Kristinsdóttir, Психолог / Ръководител на Отдел за ранно детство (SDCC)

  • Родител на дете със специални нужди от Исландия – Guðrún Helga Harðardóttir, Семеен терапевт / Главен изпълнителен директор в родителската организация „Unique Children“ в Исландия.
  • Специалисти от Карин дом, взели участие в първата визита в Исландия: Мая Донева, Изпълнителен директор на Карин дом, Бистра Бончева, Административен директор и Венета Милева, Експерт маркетинг и фондонабиране.
  • Родител на дете с Даун Синдром, което ползва услугите на Карин дом и участник в първата визита в Исландия – Силвена Христова. Силвена е основател на организацията “ Живот със Синдром на Даун“.

Темите, които ще бъдат засегнати в семинара са:

  • Приобщаващото образование в Исландия – добрият пример, ползите и предизвикателствата пред системата и у нас;
  • Ранна подготовка на деца за преход към ясла/градина/училище;
  • Междусекторно сътрудничество;
  • Обучения на родители и учители.

По време на семинара ще има симултанен превод от български на английски и от английски на български.

Споделете събитието и във фейсбук! Очакваме ви!

Цел на проекта:

Обмен на знания и експертиза с Исландия за разработването на методи и насоки за подпомагане на гражданските организации и доставчици на социални услуги в България, овластяване на родители и други активисти за по-доброто разбиране на състоянието на детето и подпомагане неговото развитие и пилотиране на услугата, което да създаде възможност за ранно насочване и подкрепа на деца със специални нужди.

Цялата отговорност за съдържанието публикуваната информацията се носи от Фондация Карин дом и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active-citizens-fund-300x105

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни