За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Oбучение на детските учители от ЦДГ 16 „А.С. Пушкин“ в Карин дом

28 януари 2016

„Създаване на подкрепяща среда за деца със специални нужди в общообразователни детски градини“ беше темата, по която в Карин дом се проведе обучение на детските учители от ЦДГ 16 „А.С. Пушкин“.

На 26 и 27.01.2016 година в Карин дом се проведе обучение на педагозите от ЦДГ 16 „А.С.Пушкин“ по проект „Създаване на подкрепяща среда за деца със специални нужди в общообразователни детски градини“, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България в рамките на ФМ на ЕИП 2019-2014 г.

Обучението проведоха специалистите от Карин дом – Николета Йончева (логопед) и Виргиния Милкова (психолог).

Основните теми, които се разискваха с педагозите бяха:

  • За какви прояви и симптоми учителите да бъдат по-наблюдателни – като се обсъдиха основните области на детското развитие и възможни индикации за затруднения, изискващи специална подкрепа.
  • Какъв алгоритъм да се използва за съобщаване на нежелана новина на родител, както и даване на обратна връзка за забелязани затруднения при детето по доверителен и адекватен начин, така че тази информация да достигне до родителя и да се изгради модел на сътрудничество между родители и учители.
  • Какви са методите, техниките и средствата, чрез които да се изгради подкрепяща среда, която да осигури максимално развитието на детето и да повиши ефективността на педагозите.
  • Какви стратегии за справяне с неприемливите поведения в детската група могат да използват учителите.

Обучението беше с практическа насоченост като се обсъдиха и конкретни казуси от практиката на началните учители в тяхната детска градина. Предложени бяха и модели за подкрепа на комуникацията с деца, които имат забавяне в езиково-говорното развитие.

Предоставените модели за създаване на приобщаваща среда са необходими за децата със СОП, но са в полза и за всички останали деца в групата. Въвеждането им би довело до по-лесно разбиране на правилата и нормите в детските групи от най-малките, по-лесна адаптация в детска градина и подкрепа за по-добра успеваемост на поставените педагогически задачи.

Учителския екип на ЦДГ 16 „А.С.Пушкин“ сподели, че е получил ценни практически насоки от нашите специалисти, които са необходими в ежедневната работа с децата в детската градина. Удовлетворени сме, че нашите усилия бяха оценени и имаме мотивирани партньори по пътя към приобщаването на децата със специални потребности!

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни