За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучение на тема „Качеството на живот и как да излезем от рамките на терапията? Как децата с физически затруднения да участват в ежедневните дейности?“

9 май 2018

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на двудневно обучение, организирано от Карин дом на тема: „Качеството на живот и как да излезем от рамките на терапията? Как децата с физически затруднения да участват в ежедневните дейности?“, което ще се проведе на 14 – 15 юни.

Водещи: Обучителен екип на Карин дом – Звезделина Атанасова, Николета Йончева, Андреас Андреу.

Обучението е подходящо за: терапевти – рехабилитатори, кинезитерапевти, логопеди, ерготерапевти, психолози, медицински персонал (медицински сестри, лекари), лични или социални асистенти. Предназначено е за всички, които работят с деца със специални потребности.

Методите, които ще се използват по време на обучението, са основани на:
• Анализиране на видео
• Диалог, дискусия
• Рефлексивно учене, емпатия, уважение към различието в мненията
• Ролеви игри
• Учене, основано на случаи, представени от участниците
• Обмен /консултиране между участниците
• Обратна връзка
• Лекционна част

Акценти в обучението са:
• Какво разбираме под качество на живот?
• Кои са децата с комплексни и интензивни нужди от подкрепа и какви са техните нужди?
• Работа с план за качеството на живот, включително начини на придвижване в пространството, помощни средства, адаптация и подкрепа, базирани на внимателно наблюдение.
• Насърчаване на дейностите в ежедневието, свързани с използване на ръцете /хранене, обличане, писане, игра/, комуникация, изграждане на собствен опит и функционални умения.
• Подход към способностите.
• Приобщаващото образование – възможности и предизвикателства /пълно и частично включване/
• Илюстрация с видеа от добри европейски практики.

Такса за участие:  66лв. с включена кафе-пауза

Начало на обучението: 09:00 ч. до 16:30 ч.

Място на провеждане на обучението: в конферентната зала на Карин дом, адрес: гр. Варна, местност „Св,Никола“.

Можете да направите своята Регистрация ТУК! 

Таксата се превежда по банков път на следната банкова сметка:

SG Експресбанк
BIC: TTBBBG22
IBAN: BG 94 TTBB 9400 1506 0684 18
Титуляр на банковата сметка: Фондация “Карин дом”

Краен срок за записване: Местата за участие са ограничени. Регистрацията ще бъде затворена при запълване на местата.

Повече информация на имейл: zatanasova@karindom.org или на телефон: 0878 366 408

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни