За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Занимания в мултисензорна среда в градината на Карин дом

10 юли 2020

На 29.06 от 9:30ч проведохме сензорно занимание в мултисензорната среда на Карин дом. В заниманието се включиха три деца от проекта: “Овластяване на семейства на деца с увреждания за справяне с предизвикателствата, свързани със социално включване и равноправен достъп до пазара на труда чрез обучения и мотивационна и психологическа подкрепа” заедно със своите родители. Заниманията бяха водени от кинезитерапевт в екип с психолозите и логопедите от проекта.

Децата се включиха в заниманията, благодарение на подкрепата от специалистите. Работата беше насочена към запознаването на децата и техните семейства с множеството сензорни стимули предлагани посредством дейности носещи тактилни, вестибуларни и проприоцептивни усещания. Предложените дейности включваха редуване, следване на определената от терапевта структура на движенията, преминаване през различни настилки, катерене, люлеене, качване и слизане по наклонени повърхности, музикални елементи. Децата получиха индивидуално внимание и помощ при изпълнението на дейностите. На родителите беше предоставена информация с обучителен характер и им беше обяснена всяка дейност.

Децата се забавляваха и искаха, някой от дейностите да бъдат повторени и дори изпълнени многократно.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни