За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

България и Исландия- къде са децата със специални потребности, 20-ти Юли

16 юли 2020

На 20-ти Юли от 16:30 до 18:00ч ще направим виртуална дискусия за мястото на децата със специални потребности в обществото. Ще дискутираме и сравним българската и исландската действителност, които нашият екип и представители на гражданското общество изследваха по време на обмяната на опит. Благодарение на партньора ни по проекта – Държавен диагностично-консултативен център (State Diagnostic and Counselling Center), имахме възможност да посетим различни услуги в Исландия и да се запознаем от първо лице с основните предимства на тяхната система за приобщаващо образование.

Визитата в Исландия се реализира като дейност от проекта на Карин дом „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“, финансиран от Фонд „Активни граждани“.

Дискусията ще се състои в градината на Карин дом и предвид епидемичната обстановка ви каним да се включите онлайн чрез Zoom линкът, който ще споделим в събитието или на живо в предаването във Фейсбук.

Излъчената дискусия можете да гледате вече ТУК!

Цялата отговорност за съдържанието публикуваната информацията се носи от Фондация Карин дом и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

Active-citizens-fund

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни