За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом ще закупи необходима климатична техника благодарение на Фонд „Социална закрила“

Благодарение на Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика, Карин дом стартира проекта: „Оборудване с необходима подходяща климатична техника на помещения за предоставяне на социални и образователни услуги за деца със специални потребности и техните семейства“

Цел на проекта:

Оборудване с климатици на помещения – кабинети за индивидуална и групова терапевтична и социална работа с деца със специални потребности на възраст 0-8 г. и техните семейства.

През м.09.2022 Фондация Карин дом официално откри нова сграда – комплекс за социални, здравни и образователни услуги за деца. Благодарение на подкрепата на дарители, партньори, институции, проекти и програми екипът ни успя да оборудва и обзаведе сградата така, че тя да може да предложи на семействата иновативна, модерна, функционална и адаптирана среда. Към момента, в нито едно от помещенията, в които се предоставят социални услуги няма монтирани климатици, което би създало неудобство при предоставяне на социални услуги в летния и преходните сезони, тъй като сградата е с големи прозорци и през топлите дни да се работи в помещенията е предизвикателство.

Наличието на климатици в работните помещения ще допринесе не само за подходящи за работа температури, но и за по-добро качество на въздуха, наличието на по-малко насекоми и паразити, по-голяма ефикасност на персонала, предпазване на останалото оборудване от овлажняване и мухлясване, предпазване на техниката от прегряване и др.

Ще бъдат оборудван 19 помещения за работа с деца и семейства: физиотерапия, терапия на трамплин, ерготерапията, мултисензорна стая, 4 зали за индивидуална терапевтична работа, 2 зали за групови занимания по Монтесори, демонстрационна кухня по Монтесори, арт терапия, музикотерапия, зала за почивка на децата, помещение за бебешка вана, диагностика, помощно посещение, стая за група Малки + (за деца с комуникативни нарушения) и стая за група Дъга (за деца с нарушения от аутистичния спектър). В тези помещения ще се предоставят социални и образователни услуги за деца със специални потребности на възраст 2-8 г. и техните семейства, като това ще позволи и съвместни дейности за социализация.

Период на изпълнение

май - август 2023

Финансира се от

Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика

Лице за контакт

Дарина Райкова
draykova@karindom.org
телефон: +359 52 302 518