За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Участие на Карин дом в международна конференция по Ранна детска интервенция в Украйна

17 октомври 2018

От 7 до 13 октомври Магдалена Цонева, Специалист обучение и развитие в Карин дом, посети гр. Харков, Украйна за участие в ежегодната конференция на EurlyAid – Европейската асоциация по Ранна детска интервенция. Основателите и членове на борда на тази асоциация, са доказани професионалисти в сферата и организираните от тях събития са много стойностни.

Карин дом се включи във форума по покана на Националната мрежа за децата, с които работим съвместно по проект „Изграждане на национална система за ранна детска интервенция в България“. Участваха още Мила Ташкова – програмен координатор „Здраве“ и „Ранно детско развитие“, която координира и този проект. Настоящият проект е финансиран от Отворено общество – Лондон и цели разработване и прилагане на комуникационна и застъпническа кампания за изграждане на Национална система по РДИ в нашата страна. Консултант по проекта е Емили Варгас-Барон от Институт RISE, Вашингтон, която е международен експерт за политики в ранната интервенция и е помогнала за въвеждането на законодателство и система за РДИ в много страни от цял свят. Наскоро  Емили Барон направи среща с Община Варна, както и с  екипа на Карин дом и родители, на която изказа искреното си възхищение от отдадеността, с която екипът ни работи.

Преди началото на конференцията имахме възможност да се включим в  семинар за системата за РДИ в Португалия, воден от Ана Серано, президент на EurlyAid и професор по РДИ от Университета в Миньо, Португалия. РДИ там е започнала като проект в Коимбра в края на 80-те години, базиран на междусекторно сътрудничество между социалния, здравния и образователен сектор и този проект е повлиял развитието на РДИ в цялата страна. Целта на проекта в Коимбра е била да се развие междусекторна, мултидисциплинарна система за РДИ, използвайки вече съществуващите ресурси в общността.

РДИ в Португалия се предоставя за деца от 0 до 6 години, като след 3-годишна възраст, когато децата постъпват в детска градина, услугите се предоставят предимно там, на място. Местните екипи по РДИ обикновено се ситуират в здравен център. За това има две основания – да може напълно да се въвличат лекарите в РДИ и защото семейният лекар е първият професионалист, към който се обръщат семействата, когато имат притеснения за развитието на детето.

Важни промени, които са се случили в РДИ през последните 25 години:

  • Сътрудничество между отделните сектори (здравен, социален, образователен) и доставчици на услуги
  • Целевата група и целите на РДИ
  • Промяна в концепциите
  • От взимащи решения (вместо семействата) към фасилитатори (улесняващи взимането на решения от семействата)
  • От мултидисциплинарни към трансдисциплинарни екипи
  • От директни услуги за децата към консултативни услуги за семействата
  • Разработване на обучителни програми и супервизия
  • Ниво на ангажиране на семействата – семейно-центриран  модел
  • Интервенция в естествена среда (у дома, в яслите, в детската градина)

На форума беше обхваната и темата за професионалното обучение и развитие като важна предпоставка за качествени услуги по РДИ. В Португалия Университетът в Миньо е бил първият, основал през 2000г. програма за следдипломна квалификация, която завършва с магистърска степен по РДИ. В момента съществуват университетски програми в множество университети, които подготвят специалисти по РДИ. Тези програми са организирани като следдипломна квалификация и продължителността им е 2 години. Те са за професионалисти, които вече имат специалност и надграждат специализирани знания, като семейно-ориентирани практики, работа в трансдисциплинарни екипи, развитие и учене в ранното детство и др.

Посещение в Центъра за Ранна Интервенция в Харков

Харков е вторият по големина град в Украйна (1,4 милиона население) и е голям университетски център. Там е изградена първата пилотна услуга по РДИ в Украйна, която съществува още от 2002г. По-късно са били открити още 3 такива центъра, които работят по семейно-ориентиран подход в естествената среда на децата. Колегите от екипа ни разказаха как работи тяхната програма и споделиха случай от практиката си.

В годишната конференция на EurlyAid на тема: „Ранна детска интервенция: промяна на парадигмите чрез практики, свързани с участие със семейства, професионалисти и обществото“ участваха около 300 човека от много страни по света, от почти всички континенти.

Конференцията беше открита с официални приветствия и богата музикално-артистична програма.

Родителите имаха силно присъствие по време на конференцията.

След чудесното начало имаше съвместна презентация от 4 жени – 2 майки и 2 професионалисти, които говориха за своя личен опит и път към промяната на парадигмите. Втората ключова презентация беше на 2 майки на тема „Ранно партньорство: нищо за нас без нас!“ – презентация на Всеукраинския родителски форум „Родители за Ранна детска интервенция“. В края на тази презентация  6 майки прочетоха свои лични преживявания, опит и чувства – за тях самите, за семействата и децата им. Представянето им беше много силно, емоционално и въздействащо.

В сесиите Магдалена Цонева и Мила Ташкова взеха участие с презентация на тема „Българските практики в РДИ и пътят напред към национална система за РДИ“.

Мила представи работата на НМД и сподели няколко практики по РДИ в страната (Сдружение „Дете и пространство“, Фондация „За нашите деца“, Сдружение „Еквилибриум“, Фондация „Нашите недоносени деца“). Магдалена представи практиката на Карин дом. Презентацията довърши Мила със стъпките напред към изграждането на национална система по РДИ в страната. Имаше въпроси и успяхме да предизвикаме интерес сред аудиторията.

Събитието беше една чудесна възможност екипът ни да осъвремени знанията си и да научи за успехи на Ранната детска интервенция в световен мащаб, да научи за методи на работа, използвани от колеги по света, както и да сподели успехите на Карин дом, който стартира програма „Ранна интервенция“ още през 2010г. която досега е дала шанс на стотици семейства за по-добър живот.

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни