За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

„Креативно образование – педагогически практики вдъхновени от идеите на сър Кен Робинсън и д-р Мария Монтесори “

11 октомври 2018

На 04 – 05 .10. 2018г. в гр. София нашите колеги: Жечка Иванова, Звездeлина Атанасова, Светла Тодорова и Светла Лазарова взеха участие в международен форум “Креативно образование – педагогически практики, вдъхновени от идеите на сър Кен Робинсън и д-р Мария Монтесори”, организиран от ФНПП (ФНОИ) на СУ „Св. Климент Охридски“. По време на събитието своя опит с Монтесори метода споделиха практици от България, Полша , Великобритания, Австрия, Норвегия.

Това участие на екипа ни стана възможно благодарение на националния въздушен превозвач на България Bulgaria Air и Hotel BudaPest. Благодарим за тази невероятна възможност!

От първото обучение на екипа на Карин дом по метода Монтесори, с лектор Феодора Станчов през 2001г., през оборудването на първия кабинет със специално организирана среда по системата на Мария Монтесори, където децата със специални нужди се учат на предучилищни, начални училищни, социални и ежедневни умения, отварянето на Монтесори Къща през 2011г и безбройните организирани обучения в подкрепа на децата със специални нужди – екипът на Карин дом не спира да усъвършенства и споделя своите знания в сферата на Монтесори метода.

Представителят на Карин дом Светла Лазарова участва в работна група на тема: Грижите за децата в детската ясла в контекста на съвременните разбирания за детското развитие с водещ УНИЦЕФ, по време на която представи  доклад за партньорството между „Карин дом“ и детските ясли в гр. Варна.

В първата част бяха представени теми от ранното детско развитие до училищната среда:

 • “Креативните училища – революцията, която преобразява образованието” – специално видео на сър Кен Робинсън по повод излизането на книгата на български език.
 • Тенденции и перспективи пред глобалното образование. Подкрепа на креативността чрез Монтесори метод. Барбара Айзъкс, Академичен директор, Международния Монтесори център, Великобритания (MCI, UK) – най-голямата организация за обучение на Монтесори учители по идеи на сър Кен Робинсън по повод излизането на книгата на български език Тенденции и перспективи пред глобалното образование.
 • Представяне на книгата на сър Кен Робинсън и Лу Ароника “Креативните училища – революцията, която преобразява образованието” доц. д-р Данаил Данов – ФНПП, СУ “Св. Климент Охридски”.
 • Въвеждане на иновации в Монтесори училищата в Полша през призмата на емпирични изследвания Беата Беднарчук, Университет в Краков, зам.-председател на Монтесори Европа, Дорота Здибел, Университет във Варшава.
 • Подкрепа на ранното детско развитие в яслата
 • Рамка за ранно детско развитие. Вера Рангелова, УНИЦЕФ.
 • Креативно образование и обучение в креативност: насърчаване на креативния подход в обучението на Монтесори учители Пени Джоунс, Директор “Обучение” в Международния Монтесори Център, Великобритания (MCI, UK), Глобален посланик на Монтесори в Лондон
 • Създаване на креативна среда спрямо нуждите и интересите на децата – практика от Великобритания. Тарик Насер, директор “Бизнес развитие” в Роуз Хаус Монтесори, Великобритания.
 • Подкрепа на ранното детско развитие в яслена възраст – практика от Австрия Илияна Дюгменджиева, основател на Монтесори ясла във Виена – Montessori Kleinkinderhaus.
 • Предизвикателства и перспективи пред яслите в България – споделен опит Директори на общинските самостоятелни детски ясли и обединени детски заведения в София.
 • Създаване на среда за иновативно образование в детската градина
 • Иновации в предучилищното образование – практика от Норвегия Eва Бекел, директор на Монтесори детска градина “Бамбини” в Норвегия, член на борда на директорите на Монтесори Европа
 • Креативност в създаването на подкрепяща среда (бъди съзнателен, бъди отговорен, бъди устойчив) – практика от Германия Марвин Хосе Рейес Морена, Монтесори детска градина “Винцерола”, Германия
 • Реализиране на Монтесори иновации в общински детски градини в Габрово и София Силвия Митрофанова, директор в ДГ “Мечо Пух”, гр. Габрово
 • Предизвикателства и перспективи пред въвеждането на Монтесори в общинските детски градини в София – споделен опит директори на общински детски градини в София
 • Създаване на среда за иновативно образование в училище
 • Защо креативните учители напускат училище? Нели Колева, “Заедно в час”
 • Колко креативен трябва да е учителят, за да въведе иновации в начален етап?
 • Опит от първата Монтесори паралелка в общинско училище в България. Диляна Иванова, учител, 191 ОУ “Отец Паисий”, с. Железница
 • Как насърчаваме креативността и предприемачеството в средното образование? – практика от Германия Диана Димитров, учител в държавно Монтесори училище в Германия – Montessori-Zentrum
 • Креативни учители. Креативни училище. Креативни ученици – практика от Германия Мая Дългъчева, учител в кибернетично и Монтесори училище в Мюнхен

Втората част от форума предостави възможност на гостите и посетителите да обменят опит и знания като участват в работни групи за работа в яслена възраст, детска градина, и училище.

Работните групи имаха за задача да дадат идеи как обучението по Монтесори метод да се внесе за одобрение от Министерството на образованието. В работната група за детска градина се стигна до решение обучението по Монтесори метод да бъде внесено за разглеждане като „ Иновативна програмна система“.

Участниците имаха възможност да посетят частно училище „ Пътеки“ в гр. София, където дискусията е продължи и относно нуждата от скрининг за навременното откриване на изоставания в развитието и комуникацията с родителите, както и от нуждата на обучения за персонала на детските ясли относно деца със специални нужди.

Всичко това е предпоставка за бъдещи успешни партньорства в името на по-добро бъдеще за децата.

 

Снимка: www.dnevnik.bg

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни