За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Завърши проект на Карин дом по Програма „Вяра в децата и семейството“ на Фондация Лале

4 юли 2016

За периода февруари 2014 – януари 2016, подкрепа от нашите специалисти получиха 95 деца в риск и техните семейства. Обучихме специалисти от 9 НПО в страната. Работата с приемни семейства стана част от цялостната работа в Карин Дом, а изключителен успех за нас е, че 9 деца от приемни семейства вече са осиновени.

В Програмата на Фондация „Лале“ участваха 13 НПО, а заключителната конференция „Как вярата в семейството допринася  за пълноценно прилагане на правата на децата?“ се проведе на 03.06.16г. в София. Проектът на Карин дом – „Семейно-ориентираният подход: инструмент за превенция институционализацията на деца с увреждания“ имаше две основни цели:

  • Повишаване на родителския капацитет за отглеждане на деца с увреждания в семейна среда.
  • Повишаване на капацитета на други организации от страната за прилагане на семейно-ориентирания подход при терапия и обучение на деца с увреждания.

Проектът обхвана:

  • Деца с увреждания, които са в риск от институционализация;
  • Родители на деца с увреждания – биологични, приемни родители и осиновители на деца със специални нужди;
  • Специалисти от други неправителствени организации, работещи с деца в риск и родителите им.

Чрез прилагането на семейно-ориентирания подход в терапевтичната работа постигнахме по-трайни резултати за благосъстоянието на детето и семейството. Развихме уменията на родителите за посрещане на специалните нужди на техните деца в ежедневието. Децата,  включени в проекта имат напредък в състоянието си според областите на развитие. По отношение на приемните родители, проектът се оказа ценна възможност те да се научат как да се грижат за своите деца със специални нужди, тъй като не получават такава подкрепа от друго място. Чрез тази нова услуга за приемните семейства, те се чувстват подготвени и мотивирани да се грижат и приемат деца със специални нужди.

Всички деца, с чиито семейства работихме по проекта, остават в семейна среда, в резултат на ефективната подкрепа от Карин дом и поради изградената система и партньорствата ни с други организации. Организациите, преминали обучение и супервизии, приеха в практиката си и използват семейно-ориентираният подход, чрез който  дългосрочно ще подкрепят и други деца и семейства.

Когато още от раждането или в ранна детска възраст с детето се провежда терапия и родителите участват активно и продължават дейностите у дома, напредъка в развитието на детето е значително по-голям.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни