За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом участва на конференцията „Инвестираме отрано: укрепване на системите за ранно детско развитие в България“, организирана от Световна банка и МТСП

4 юли 2016

На 15 Юни 2016 година в Националния Дворец на Културата в София се проведе дискусия, озаглавена „Инвестираме отрано: Укрепване на системите за ранно детско развитие в България“, организирана от Световната банка и Министерството на труда и социалната политика.

Целта на събитието бе да се обсъди опита на България от прилагането на проекта за Социално включване, подкрепен от Световната банка, на стойност приблизително 62 милиона лева, както и оценката на проекта „Готови за училище“, подкрепен от Тръста за социална алтернатива. Срещата целеше и да насърчи дискусията за това как България може да увеличи и подобри образованието и подкрепата в ранна детска възраст, както и политиките и практиките в сферата на ранното детско развитие. Участници в събитието бяха представители на отговорните институции, местни власти, международни и граждански организации, работещи с деца и родители в България.

Програмата включваше презентации на проекта за социално включване и постигнатите по проекта резултати, оценката на проекта „Готови за училище“, извършена от Световна банка, представяния на община Тунджа и община Бургас, както и панелна дискусия с представители на МТСП, НСОРБ, Уницеф и Фондация Карин дом.

Звезделина Атанасова от Карин дом акцентира на важността на услугите, изискванията за обученията и подкрепата на специалистите, работещи в тях и значението на семейно-ориентирания подход. Тя сподели, че Карин дом в момента развива нов модел на интервенция – семейно-медиирана подкрепа, при който родителите се обучават как да подкрепят своите деца. Все още в България специалистите се фокусират върху увреждането на детето, а не върху развитието на силните му страни. Семейно-ориентираният подход е нова философия, за чието успешно приложение се изисква промяна на нагласата и нови умения за привличането на родителя като партньор. За тази цел е необходимо в България да има и университетско образование по ранна интервенция, което да подобри качеството на работа на специалистите с децата със специални нужди от 0 до 3г.

Звезделина Атанасова също така сподели, че Община Варна е първата община делегирала финансиране за подкрепа на 40 деца, като част от услуги по ранна интервенция.

Заместник-министърът на труда и социалната политика – г-жа Деница Сачева сподели, че инвестициите в пълноценното израстване на децата са най-важният приоритет на Министерството на труда и социалната политика. Стремежът на Министерството е насочен към въвеждане на  изцяло нов и интегриран подход в грижите за децата, насочен към превенция на рисковете още в ранна детска възраст, ранна интервенция, осигуряване на семейна или близка до семейната среда за всяко дете, включително и активна работа с разширеното семейство.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни