За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом проектира иновативен център с приобщаваща среда за деца и семейства във Варна

1 октомври 2019

23 години след своето създаване Карин дом се свързва с иновациите, с внасянето на международен опит и експертиза, с работещия модел за предоставяне на качествени услуги за деца със специални нужди и техните семейства. Карин дом подкрепя годишно над 300 деца и семейства и обучава над 1200 специалиста от страната и региона. Организацията предава своя опит и чрез обучения, възпитава в социална ангажираност и толерантност.

Към момента дейността на Карин дом се реализира в семейната вила (построена през 1908г.) на фамилия Станчови, предоставена за ползване за създаването на първия по рода си център за деца със специални нужди още през 1996г. За съжаление сградата все по-трудно отговаря на потребността на организацията да развива обучителните дейности, както и да въвежда нови подходи и услуги за по-пълноценното развитие на децата със специални нужди и тяхното приобщаване.

Във връзка с това, в началото на 2019г. Общинският съвет на Община Варна одобри предоставянето на терен, на който да може да се изгради нова сграда за нуждите на дейността на организацията. Парцелът е с площ 2450 м2, разположен в разширената централна част на Варна в непосредствена близост до идеалния център на града – между улиците “Дойран” и “Кирил Шиваров”. Финансирането на тази нова сграда, която да съчетава обучителен център и център за услуги за социално включване и независим живот на деца със специални нужди и техните семейства, се предоставя на Карин дом от датските Фондации ВЕЛУКС.

За да избере най-вдъхновения и иновативен облик за новата сграда, Карин дом ще организира международен конкурс за архитектурен проект, който се очаква да стартира в началото на месец ноември. Той ще се реализира с подкрепата на Камарата на архитектите в България, а за жури са поканени утвърдени професионалисти от страната и чужбина. В конкурса могат да участват български и чуждестранни лица или техни обединения с архитектурна проектантска правоспособност в съответната държава на регистрация. Повече информация за конкурса за проектиране на новата сграда на Карин дом следете на сайта ни.

С цел проучване на общественото мнение и набиране на идеи и предложения във връзка с изграждането на новия Карин дом се проведоха фокус-групи с родители, представители на институциите и на бизнеса. Резултатите показват, че очакванията са КАрин дом да продължи дейността си, като я надгради с ранно диагностициране и оценка на развитието, организиране на спортни занимания и обучаване на треньори как да работят с деца със специални нужди, да има терапевтичен басейн, както и занималня за деца. Представителите на институциите поставиха акцент върху значението на обученията за педагози и родители, както и разширяване на съществуващите услуги. От страна на бизнеса също има подкрепа за засилване на обученията, както и за пространство за игротека и събития за деца, родители и доброволци.

За Фондациите VELUX

Фондациите VELUX се състоят от двете благотворителни фондации VILLUM FONDEN и VELUX FONDEN. Сред техните грантове са научни, екологични, социални и културни цели в Дания и в международен план. През 2018 г. двете фондации дадоха съвместни безвъзмездни средства в размер на приблизително 168 милиона евро. Двете фондации са създадени от дипломирания инженер Villum Kann Rasmussen – основател на VELUX и други компании от VKR Group, чиято мисия е да внесат дневна светлина, чист въздух и по-добра среда в ежедневния живот на хората.

dw

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни