За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучение на екипа на Карин дом

1 октомври 2019

През месец Септември на двудневно обучение екипът на Карин дом, беше запознат с иновативната за България и вече преведена методика, която въвежда нов за страната ни подход, основаващ се на правата на човека (Human Rights Based Approach). Обучението се реализира по проект „Изграждане на капацитета и овластяване на родители на деца със специални потребности чрез въвеждане на иновативен за България подход, основаващ се на правата на човека“  с финансовата подкрепа на Международен Женски клуб – София.

Екипът ни работи за разбиране на подхода и внедряването му в основната дейност на Карин дом и предоставянето на услуги за деца и семейства. Разработената методология ще бъде оформена в документ, който ще бъде разпространен както в печатен формат, така и онлайн, за да може да бъде достъпен за повече организации, работещи в сферата на социалните услуги и човешките права.

Методологията описва процесът и начинът на въвеждане и адаптиране на този иновативен подход, основаващ се на правата подход и целта е развитие на гражданската активност в България, със специална ангажираност на родителите на деца със специални нужди като представители на уязвими общности и активни граждани. Преводът и адаптирането на основаващия се на правата на човека подход за България е огромна стъпка в признаването на семействата на децата със специални нужди като равноправна част от обществото и включването им в гражданските процеси и разработването на политики. По проекта следват дейности за популяризиране и разпространение на методиката, включващи обучения на родители и семейства за прилагане на подхода в своя живот и своята работа.

 

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни