За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Екипът на Карин дом проведе обучение Детска градина „Слънчо“

17 септември 2021

На 09. 09.2021 екип на Карин дом: Звезди Атанасова (методист на Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ „Карин дом“), Виргиния Василева (психолог) и Стефка Цветанова (психолог и координатор) проведе обучение на ДГ „Слънчо“ по проект „Място за всяко дете“. Екипът на детската градина заяви темата: „Насоки за ефективна оценка и планиране в приобщаващото образование“. Включиха се 29 специалисти – педагози, психолог, логопед, ресурсен учител, 4-ма специалисти помощник на учителя. Детската градина е с новосформиран екип от специалисти , като тази година им предстои да направят своите оценки и планове за подкрепа, разчитайки на своя вътрешен екип и с активното участие на педагозите.
Акцент в темата беше екипната работа, функционалната оценка, функционалното обучение и някои специфични моменти в процеса на оценка на потребностите на детето, както и ефективно целеполагане в индивидуалния план за подкрепа.
След обучението, колегите споделиха, че най – ценно и полезно са им били практическите насоки и примери при наблюдението за първоначалната оценка, оценка на индивидуалните умения и характеристики на детето и методите за запознаване с детето, разширяване на знанията за оценка – практически и документално. Темата се оказва изключително актуална. За в бъдеще се очерта потребността от обучение, свързано с комуникация и работа с родители.

Проект „Място за всяко дете“, финансиран от Фондация Кахане, в рамките на който специалистите на Карин дом ще окажат дългосрочна и задълбочена подкрепа на екипите на 5 детски градини за приобщаващо образование на практика. Поканените да се включат детски градини са разположени в различни райони, така че да бъдат обхванати възможно най-много деца от различни части града.

Благодарим на директорите на ДГ 23 „Иглика“ и ДГ 5 „Слънчо“, ДГ 46 “Горска приказка“, ДГ 8 „Христо Ботев“ и ДГ 38″Маргаритка“ за доверието в нашия екип!

Чрез проекта ще се стремим към промяна на негативни нагласите на родителите във връзка с включването на деца със специални потребности в групата, ще споделим опит и практически насоки за активно включване на децата със специални образователни потребности, ще подпомогнем адаптирането на средата.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни