За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Детето и новата среда – работилница за родители

27 септември 2021

На 9 септември 2021г. се проведе работилничка, организирана от Дар Пазар за родители от НР с гост нашите специалисти Жечка Иванова – Монтесори педагог и Димана Митева-Найденова – психолог и доброволен консултант по кърмене към НАПК.

По време на срещата бяха представени картите за игра на Карин дом и важността на качественото взаимодействие родител-дете за развитието на детският мозък в първите три години. Картите, разделени по възрасти и области на детско развитие (обща и фина моторика, реч и комуникация, решаване на проблеми, личностно-социално развитие), дават много идеи и ориентир за родителите с какво е подходящо да занимават детето си в съответният период. Демонстрирахме идеи за игри, които всеки може да изготви с подръчни материали или да пригоди домакински пособия, за да се забавляват и учат децата.

Очертахме основни моменти от процеса на адаптация, който е труден за всяко дете и семейство. Разгледахме стратегии за подпомагане на плавното преминаването през това и отговорихме на възникнали въпроси. Участие взеха 14 родители, сред които и доста мъже – млади или бъдещи татковци на малчугани, пред които предстоят първите трепети на отделянето от домашната среда и постъпване в ясла или детска градина. Основните въпроси бяха свързани с това как разбираме, че процесът на адаптация е завършен, какви са сигналите за трудна адаптация и как можем да помогнем на детето? Как да подготвим детето за голяма промяна като смяна на град или държава?
По време на работилничката се включиха и куклите Карин и Слончо, които като верни приятели в игрите отварят пространство за разговори между родителите и техните деца за приемане на различните, специалните деца. А сюжетната игра може да бъде чудесен начин за отиграване на проблемна ситуация, дава повод за споделяне и приемане. Защото на игра всичко е по-лесно!
В края на месец септември предстои още една среща с нашите специалисти, на която ще покажем още идеи за Монтесори материали, които родителите да изработят сами и ще поговорим за книгата „Семейно готвене по  Монтесори“, където кулинарните занимания са съобразени с метода на Мария Монтесори и възможностите на малките готвачи и са средство за развитие на фината моторика, въображението и дават възможност за учене на знания, пречупени през призмата на опита на Карин дом.

Работилницата се провежда в изпълнение на проект
„Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца
със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“,
финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни