» (Bulgarian) Подкрепата за детето и семейството в България и Исландия- семинар по темата обедини над 50специалисти и родители
Contacts
Address

Sveti Nikola

P.O.Box 104, Varna 9010

Bulgaria

Telephone:

+359 52 302518

(Bulgarian) Подкрепата за детето и семейството в България и Исландия- семинар по темата обедини над 50специалисти и родители

9 February 2021

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Международен архитектурен конкурс за нова сграда на Карин дом


Learn more

Подкрепи терапията на децата в Карин дом


Donate Now