За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

2-3 ноември – Безопасно водене и асистиране на деца с агресивни прояви

2 октомври 2023

Карин дом има удоволствието да ви покани на предстоящо обучение на тема:
„Безопасно водене и асистиране на деца с агресивни прояви”.
Програмата е одобрена със заповед РД09-1714 от 11.08.2020г. на Министъра на образованието
и науката. Обучението е с продължителност 16 часа и носи 1 кредит.

Дата на провеждане: 2-3 ноември 2023г. от 9.00 до 16.00 часа
Място на провеждане: Карин дом, гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 86А
Такса за участие: 220 лв.
Обучението е подходящо за: педагози и терапевти – учители, кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, ерготерапевти, психолози, лични, социални асистенти, родители. Предназначено е за всички, които работят с деца със специални потребности и искат да научат
повече за водене и асистиране при деца с агресивни прояви.

Регистрация ТУК!

Начин на завършване:
– Педагогическите специалисти, работещи в системата на образованието получават Удостоверение с 1 квалификационен кредит;
– Тест проверка;
– Други участници получават Сертификат.
Водещи: Обучителен екип на Карин дом – Андреас Андреу – кинезитерапевт и ерготерапевт, Илияна Добрева – ерготерапевт и психолог.

Програмата е с практическа насоченост и съдържа следните акценти:
• функция на агресивното поведение;
• анатомични и кинезиологични особености при някои състояния;
• разлики при воденето и асистирането на деца и възрастни;
• позиции на тялото при статика и динамика;
• точки на контрол при управление на движенията;
• техники за безопасност при изваждане от равновесие и пренасочване на движението на детето;
• асистиране при двигателна активност;
• безопасна позиция на възрастния при асистиране на детето в седнало положение;
• техники за асистиране в седнало положение и др.

Целта е обучаемите да получат представа и да научат нови техники за асистиране, водене и опазване на физическото здраве на децата, както и за безопасността на възрастните. Това ще позволи по-активното включване и развитие на децата и намаляване на агресивните прояви.

За контакти:
Магдалена Цонева – Мениджър обучителен център
Телефон: 0878 302 517, е-mail: mtsoneva@karindom.org

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни