За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

9-11 ноември – Прилагане на Монтесори метода при деца със специални образователни потребности в предучилищна възраст

3 октомври 2023

 

Карин дом има удоволствието да ви покани на предстоящо обучение на тема:
„Прилагане на Монтесори метода при деца със специални образователни потребности в
предучилищна възраст”.

Програмата е одобрена със заповед РД09-1365/03.07.2023 г. от 02-08-2023г, на Министъра на
образованието и науката. Обучението е с продължителност 32 часа (реално присъствена) и
носи 2 кредита.

Дата на провеждане: 9-11 ноември 2023 г. от 9.00 до 16.00 часа.
Място на провеждане: Карин дом, гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 86А
Такса за участие: 340 лв.
Обучението е подходящо за: Специалисти, работещи в системата на образованието и в
социалната сфера, помощник-възпитатели, родители

Регистрация ТУК!

Начин на завършване:
– Тестова проверка
– Педагогическите специалисти, работещи в системата на образованието, получават Удостоверение с 2 квалификационни кредита.
– Други участници в обучението получават сертификат.
Водещи: Обучителен екип на Карин дом – Светла Тодорова – Монтесори педагог и логопед, Жечка Иванова – Монтесори педагог
Описание: Теоретико-практическа програма, която представя Монтесори метода за обучение и възпитание като алтернативен метод за подкрепа развитието на децата със специални образователни потребности в предучилищна възраст. Ролята на възрастните в живота на детето е да го подпомогнат по най-добрия начин и да откликнат на потребностите му в различни аспекти – физически, когнитивен, емоционален и социален. Педагогическата система на Мария Монтесори дава знания за това и е възможност за постигане на положителни резултати в развитието на детето и то да развие пълния си потенциал вследствие на организирани дейности чрез прилагане на метода или на елементи от него. Програмата включва деветнадесет основни теми и четири часа наблюдение на работа с деца със специални образователни потребности в подготвена Монтесори среда.

Основни теми:

1. „Специфични особености в развитието на децата със специални образователни потребности – двигателна сфера, усещания и възприятия, памет, мислене, реч“,
2. „Въведение в Монтесори метода – създаване и разпространение“,
3. „Фази и чувствителни периоди в развитието на човека“,
4. „Елементи на Монтесори метода“,
5. „Ролята на възрастния в живота на детето“,
6. „Развитие на движението“,
7. „Развитие на речта“,
8. „Развитие на самостоятелността“,
9. „Монтесори терапия – обект, цели и съдържание“,
10. „Принципи на Монтесори терапията, основаващи се на класическата Монтесори педагогика“,
11. „Зони на подготвената Монтесори терапевтична среда“,
12. „Принципи, на които се основава работата на учителя/терапевта с деца със специални образователни потребности в прилагането на Монтесори терапия“,
13. „Работа с деца с обучителни и други затруднения в Монтесори среда за придобиване на начални училищни умения, социални умения, жизнени умения, адаптивни умения“,
14. „Връзката на децата с природата при прилагане на Монтесори терапия“ ,
15. „Прилагане на Монтесори метода при организиране на открито образователно
пространство“,
16. „Трудотерапията като част от Монтесори терапията“,
17. „Детското творчество в Монтесори среда“,
18. „Дейностите в кухнята като част от Монтесори терапията“,
19. „Практически насоки за изработване на Монтесори материали“.

За контакти:
Магдалена Цонева – Мениджър обучителен център
Телефон: 0878 302 517, е-mail: mtsoneva@karindom.org

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни