За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

27 октомври – Емоционалната грамотност при децата – как да я развиваме?

29 септември 2023

 

Карин дом има удоволствието да ви покани на обучение на тема:
„Емоционалната грамотност при децата – как да я развиваме?”

Програмата е одобрена със заповед РД09-1714 от 11.08.2020г. на Министъра на образованието и науката и носи 1 квалификационен кредит.

Дата на провеждане: 27 октомври 2023 г. от 9.00 до 16.00 часа.
Място на провеждане: Карин дом, гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 86А
Такса за участие: 120 лв.
Обучението е подходящо за: учители, ресурсни учители, логопеди, физиотерапевти, ерготерапевти, психолози, асистенти, родители

Регистрация ТУК!

Начин на завършване:
– Педагогическите специалисти, работещи в системата на образованието получават Удостоверение с 1 квалификационен кредит;
– Други специалисти, както и родители получават Сертификат.
Водещи: Обучителен екип на Карин дом – Виргиния Василева – психолог и психотерапевт, Стефка Цветанова – психолог

Описание: Програмата разглежда емоционалното ограмотяване като основен елемент за постигане на добра емоционална интелигентност при децата и подрастващите. Емоционалната грамотност на децата и учениците е ефективен ресурс за безконфликтно разрешаване на спорове в детския колектив. Тя е добра основа за изграждане на осъзната, мотивирана и пълноценна личност в зряла възраст.
Програмата включва: теоретичен обзор на емоционалната интелигентност и емоционалната грамотност, обучение в практическо прилагане на игрови техники, методики и упражнения. Дава насоки за работа в индивидуална и групова учебна среда. Подходяща е за работещи с деца с типично развитие, както и с деца със специални нужди.

За контакти:
Магдалена Цонева – Мениджър обучителен център
Телефон: 0878 302 517, е-mail: mtsoneva@karindom.org

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни