За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

🎂Карин дом празнува 27 години с ателиета за деца и родители!

25 май 2023

Скъпи приятели,

през месец юни ни предстои да отбележим 27 години от създаването на Карин дом и ви каним да празнувате с нас! Каним ви да празнуваме заедно с летни ателиета за деца и родители! Програмата ни ще е с продължителност май-юли.

Вижте какво сме подготвили за вас през лятото!

❤️ Програма на Карин дом „Здравей лято“ 2023 ❤️

❤️ Арт -група за деца със специални потребности

 • Дни на провеждане: Четвъртък
 • Час: от 16.00ч. до 17.00ч.
 • Възраст: деца до 7г
 • Арттерапевт – Илияна Димитрова и рехабилитатор – Нергис Шаип
 • Място: Карин дом, гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 86 А
 • За записвания: Илияна Димитрова, тел. 0878 761 598

Емоционалната експресия чрез изкуството е изключително важна за деца с различни състояния и диагнози. Изкуството дава възможност за свободен израз на емоции, преживявания, развива въображението, подобрява сензорната интеграция.

Творчеството откъсва децата от ежедневния стрес, от затрудненията, които срещат в ежедневието. То е един друг свят, в който си свободен „да кажеш“ всичко, което искаш без да го изричаш на глас. Чрез креативните дейности – рисуване, моделиране, апликиране – детето може да се успокои и да постигне едно по-добро емоционално равновесие.

За да моделират, рисуват, изрязват или очертават са необходими прецизни движения, чрез тези занимания децата биха могли да ги усвоят по забавен начин. Фината моторика е изключително важна за трудното изписване на букви и цифри при бъдещите първокласници. Координацията око ръка, е изключително важна както за постъпването в училище, така и за ежедневните дейности. Децата ще се справят по-лесно с обличане, събличане, хранене, миене на зъбки. Определяне на разположението на предмета в пространството е важна за да успяват да координират и собственото си разположение в заобикалящия ги свят – игрите стават по-координирани и забавни.

Стимулирането на въображението и креативността е изключително важно за да се развиват децата като смели, мислещи и решителни хора. За да завършат една своя творба децата трябва да са търпеливи и концентрирани, да очертават като спазват границите, да следват инструкции и спазват правилата в група – развитието на тези качество у децата е изключително важно за целия им живот като част от обществото.

❤️ Библиотека на играчките

 • Дни на провеждане: работно време на игралната библиотека: Понеделник 15:00-17:30ч, Сряда 15:00-17:30ч. Четвъртък 9:00-17:30ч, Петък 9:00- 17:30ч.
 • Психологът ни Стефка Цветанова ще насърчи родителя да общуват и играят със своето дете.
 • Час: в Петък от 15.30ч. до 16.30ч.ще се включи детски психолог на Карин дом и специалист ранно детско развитие – Стефка Цветанова;
 • Възраст: деца до 5г и техните родители
 • Място: Карин дом, гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 86 А
 • За записвания: тел. 052/302 518

Библиотека на играчките в Карин дом разполага с играчки, които са предназначени да стимулират развитието на деца във възрастта от 0 до 7 години. Играчките в библиотеката са избрани въз основа на високи стандарти на безопасност, както и приносът им в пет отделни области: познавателна, ориентация, социално-емоционална област и комуникация. Всяка играчка в игралната библиотека има карта-справочник, която предлага информация и предложения за игра.

❤️ Арт ателиета за родители

 • Дни на провеждане: Сряда в група с други родители
 • Час: от 15.30ч. до 16.30ч.
 • Участници: родители
 • Арттерапевти – Илияна Димитрова и Веселина Тинчева
 • Място: Карин дом, гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 86 А
 • За записвания: Илияна Димитрова, тел. 0878 761 598 и Веселина Тинчева, тел. 0889 647 720

В арт ателиетата за родители ще използваме елементи от методите на занимателната трудотерапия и арт терапевтични методи.
Методите, техниките и материалите стимулират творчеството, самочувствието, комуникативните умения, както и изграждане на личностни качества като целеустременост, съобразителност, кооперативност, усещане за самоусъвършенстване и полезност, повишаване на работоспособността.

Чрез реализиране на разнообразни занимания с изобразителен и художествено-приложен характер (работа с природни материали, плъстене, гоблиниране, декупаж, мозайка, плетене, рециклиране, работа с кожа, тъкани, прежди и др.). се активира общуването и споделянето на участниците в груповата работа.

Водещите насочват процеса и насърчават родителите към участие и постигане на баланс между споделянето, обсъждането на актуални теми и постигане на резултат при желание от родителите – създаване на продукт. Креативните дейности допринасят за насърчаване и стимулиране на адаптивните възможности и креативността, за себепознание и повишаване на увереността в себе си, за формиране на комуникативни умения и за общото личностно. Създава се атмосфера на споделяне и общуване.

❤️ Група за братя и сестри на деца със специални потребности

 • Дни на провеждане: Вторник
 • Час: от 16.30ч. до 17.30ч.
 • Участници: братчета и сестричета на деца със специални потребности
 • Арттерапевт – Илияна Димитрова и Веселина Тинчева
 • Място: Карин дом, гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 86 А
 • За записвания: Илияна Димитрова, тел. 0878 761 598 и Веселина Тинчева, тел. 0889 647 720

Чрез арт занимания и арт терапевтични дейности братята и сестрите на децата, които идват на терапия в Карин дом могат да взаимодействат помежду си и със специалистите чрез средствата на изкуството. Ще придобият опит и умения да използват различни изобразителни техники, материали и ще могат да изразят своите усещания, емоции и ще развият своите способности. Натрупаните трудни за осмисляне емоции децата могат да преработят като участват в арт терапевтичния процес.

Децата могат да представят продуктите от дейностите пред родителите си и по желание да участват в организирани от Карин дом изложби.

Творческият процес е преживяване, което с времето може да доведе до личностно изграждане и осъществяване. Чрез него се достига до себепознание и развитие.

 

❤️ Тренинг група за родители

 • Дни на провеждане: стартират от 8 юни до 13 юли, всеки Четвъртък
 • Час: от 15:30 до 17:30
 • Участници: родители, чиито деца получават услуги в Карин дом и родители, които не са наши потребители.
 • Водещи на тренинг групата – Виргиния Василева, психолог и психотерапевт и Боряна Янева, социален работник;
 • Място: Карин дом, гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 86 А
 • За записвания: тел: 0889447088, e-mail: vmvasileva@karindom.org – Виргиния Василева и тел: 0882 039 442, e-mail: byaneva@karindom.org – Боряна Янева

Родителството е предизвикателство с много неизвестни. В ролята си на родители понякога се изправяме пред редица въпроси и затруднения, търсим решения, правилни стратегии или просто имаме нужда да споделим с някой, който минава през сходни етапи.

Тренингът е място за обмяна на опит и идеи, преживяване на емоционални състояния, обогатяване на знания и умения, място, на което всеки родител, среща другите, за да сподели проблеми или грижи, затруднения, тревоги и радости. Това ни дава възможност за по-добро разбиране на собствената ситуация и за научаване един от друг. Сесиите ще включват игрови дейности и възможност за съпреживяване и осмисляне на опита. Предвидили сме следните теми:

 • Ефективни стратегии за поставяне на правила и граници;
 • Емоционално общуване с детето;
 • Родителската вина и как да се справим с нея;
 • Детската градина/училище – предизвикателства и възможности;
 • Партньорски взаимоотношения и родителство.

При желание и различна потребност от участниците темите може да бъдат променяни! Целта на тренинга е да бъдем полезни в актуалните преживявания на включените в него родители.

❤️ Групи за игра

 • Дни на провеждане: сряда и петък
  Първата група стартира на 07.06 (сряда) от 16:00ч
  Втората група стартира на 16.06. (петък) от 16:00ч
 • Час: от 16:00 до 17:00ч
 • Участници: деца до 3г. и родители
 • Водещи на групите – Стефка Цветанова, психолог и психотерапевт, Петя Георгиева, физиотерапевт, Вероника Вълчева, социален работник, Десислава Желева, социален работник
 • Място: в сензо-моторна зала на Карин дом на адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 86А.
 • За записвания: 0896 579 076

Играта е основна дейност за детето между 1 и 4г. възраст. Тя е непрекъснат процес, за който не е необходимо определено време и място, а само желание. Тя е спонтанна и носи забавление и трупане на опит за детето и родителя. За това Карин дом стартира две нови Групи за игра, които ще се водят от специалисти в предварително подготвена среда в Карин дом.

Групите са насочени към деца до 3 годишна възраст и техните родители.  В групата децата ще развиват двигателните, езиково-говорнитепознавателните си умения. Ще усвояват умения за взаимодействие с другите деца и възрастни. Груповата игра хармонизира отношенията между родител и дете и в същото време дава възможност на родителя да види други модели за разрешаване на конфликтни ситуации, за справяне с възрастовите кризи и социално-емоционални проблеми в развитието на детето.

Участието във всички ателиета, тренинги и групи е безплатно с предварително записване.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни