За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

disVorced

Семействата на деца с увреждания се сблъскват със специфични проблеми.

Причините, които водят до трудната ситуация, са изключително физическо, както и психично напрежение, финансови затруднения, намалена мобилност, ежедневна претовареност и предизвикателства на пазара на труда.
Резултат от всичко това е повишеният дял на разводите.
Няма налични ясни статистически данни, но партньорите по проекта докладват за процент на разводите между 60 и 75%. Това е повече от средния процент разводи. Липсата на единия партньор като човек, на когото може да се разчита, добавя значителен стрес и напрежение във всяко семейство, особено в семействата на деца с увреждания.

Основната цел на „disVorced“ е да стимулира и инициира концепции и програми за професионално обучение:

  • За социални работници, работещи с деца с увреждания и
  • За семейни консултанти, работещи със семейства в ситуации на развод.

 

Главните цели ще бъдат:

  • Сравнение на подходи и концепции в тази област на европейско ниво
  • Събиране на примери за добри практики от цяла Европа
  • Обмяна на опит в рамките на партньорствата
  • Изграждане на устойчива неформална мрежа за учене и ноу-хау в тази специфична област на професионалната социална работа.

Тук можете да разглеадте снимки от срещите по проект disVorced.

Английски вариант на информацията

Информация и контакти:

Лице за контакт

Велислава Христова-Доте
vdautais@karindom.org
телефон: 052 / 302 517