За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Международна конференция на Карин дом: „Ефективни подходи за подкрепа на ранното детско развитие и междусекторно сътрудничество“- 29.07 – 01.08.2020г.

7 юли 2020

Уважаеми, специалисти, родители, студенти,

От 29-ти Юли до 1-ви Август Карин дом организира Международната практическа конференция на тема: „Ефективни подходи за подкрепа на ранното детско развитие и междусекторно сътрудничество“, която вярваме че ще подпомогне вашето професионално израстване и родителски знания. Конференцията ще се проведе изцяло онлайн. 

ЗАЩО Е ВАЖНО?
Конференцията цели да обедини усилията на здравни специалисти, терапевти, възпитатели, доставчици на социални услуги, родителски организации, за ефективна подкрепа на ранното детско развитие и приобщаване на децата със специални нужди в общността.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА КОНФЕРЕНЦИЯТА?

Събитието е насочено към: терапевти, психолози, логопеди, специални педагози, ресурсни учители, ерготерапевти, рехабилитатори, кинезитерапевти, социални работници, които са свързани пряко с терапията и интервенциите при деца, педагози от общообразователни детски ясли и градини и училища, медицински специалисти, студенти и родители.

Местата за конференцията вече са запълнени! Можете да се включите като изберете онлайн пакет (теория и практика) с международни експерти от САЩ. 

АКЦЕНТИ В ПРОГРАМАТА
– Ще споделим ефективни методи и услуги за ранна подкрепа и
приобщаващи практики
– Ще развием партньорства с организации и специалисти от
страната и чужбина
– Ще дадем възможност на частниците да натрупат практически опит, който да приложат в работата си.

Лектори и Програма конференция

В събитието можете да се включите и като се регистрирате за онлайн пакет с водещи международни консултанти  в областта на ранното детско развитие и подкрепа на деца със специални потребности от САЩ, цена 100лв.

1. Онлайн пакет с фокус Ефективни подходи в ранно детско развитие и интервенция, с водещ Джудит Нюман, САЩ. Джуди е директор и съосновател на програма за ранно детство CARES – програма за ранна интервенция и специално образование в ранното детство за окръг Лейн, Орегон.

Пакетна цена Уебинар + Практическа сесия- 100лв. Регистрирайте се ТУК до 25-ти Юли.

  • Уебинар на 30.07.2020 от 17:30 -18:45ч. Тема: Как работи междусекторното сътрудничество в САЩ в подкрепа на детето в детската ясла/ градина, училище.
  • Практическа сесия на 01.08.2020 от 09:00 -11:00ч – тема: Работа с родители/ застъпничество

2. Онлайн пакет фокус Ефективни подходи в ранно детско развитие и интервенция, с водещ Кати Хислоп, САЩ. Кати е специалист по ранна интервенция и консултант по аутизъм и поведение с над 22 години опит в работата с малки деца с разстройства от аутистичния спектър и техните семейства.

Пакетна цена Уебинар + Практическа сесия- 100лв. Регистрирайте се ТУК до 25-ти Юли:

  • Уебинар 30.07.2020 от 16:00-17:15ч. Тема: Семейно-медиирана интервенция: изграждане на умения и увереност в специалистите, родителите и децата със специални нужди.
  • Практическа сесия на 01.08.2020 от 16:00-18:00ч – тема: Семейно-медиирана интервенция при деца от аутистичен спектър. Обучение чрез игра и функционални дейности. Стратегии за успех.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ:

МИСИЯ НА КАРИН ДОМ

Мисията на Карин Дом е все повече деца със специални нужди и техните семейства да получават достъпни и качествени услуги от специалисти в цялата страна. Чрез обученията и конференциите, които организираме, ние променяме нагласите към децата със специални нужди и обучаваме професионалистите, които работят с тях, на доказано добрите практики, които дават резултат.

Конференцията е значимо събитие не само за Варна, но и за страната, което ще привлече внимание със своята актуална и значима тема за обществото ни, а именно – детското здраве.

Следете събитието във фейсбук 

 

Снимка: Гергана Енчева

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни