» (Bulgarian) Международна конференция на Карин дом: “Ефективни подходи за подкрепа на ранното детско развитие и междусекторно сътрудничество”- 29.07 – 01.08.2020г.
Contacts
Address

Sveti Nikola

P.O.Box 104, Varna 9010

Bulgaria

Telephone:

+359 52 302518

(Bulgarian) Международна конференция на Карин дом: “Ефективни подходи за подкрепа на ранното детско развитие и междусекторно сътрудничество”- 29.07 – 01.08.2020г.

7 July 2020

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Международен архитектурен конкурс за нова сграда на Карин дом


Learn more

Подкрепи терапията на децата в Карин дом


Donate Now