За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Премина уебинар на тема „Как да подпомогнем адаптацията на децата в детските заведения“

16 юни 2021

На 28.05.2021 г. в онлайн платформата zoom се проведе уебинар на тема
„Как да подпомогнем адаптацията на децата в детските заведения“.

В уебинара, воден от психолога Димана Митева-Найденова, се включиха 20 участници. По покана на Карин дом участваха педагози от детски градини и Варна и Шумен, както и родители и психолози, проявяващи интерес към темата.

Говорихме за това защо е важно по време на адаптационния период да се следва темпото на детето и да се вземат под внимание всички индивидуални особености както на детето, така и на семейството. Какви са стиловете на привързаност и защо някои деца се отделят лесно от родителите си, а други – не. Разгледахме важната роля, която играе т.нар.  “преходен обект или явление” при отделянето на детето от дома и семейството. Как детето избира преходен предмет и как го използва, особено в моменти на тревожност и потиснатост. Изяснихме как преходният предмет помага на детето да преодолее страха от раздяла и че отношението на възрастните трябва да бъде подкрепящо. Споделихме идеи, които родители и учители могат да предложат на децата за справяне с раздялата. 

Друг механизъм за улесняване на процеса на адаптация е провеждането на индивидуални предварителни среща между педагогическия персонал и семействата на новоприетите деца. Споделянето на тези среща спомага за изграждане на една по-добра доверителна връзка между институцията и семейството, биха се изяснили очакванията и нагласите на двете страни и би подпомогнало уеднаквяването на режима на детето, който родителите изграждат у дома с този в детското заведение, още преди детето да е започнало посещенията си в детската ясла или градина.

При стартирането на посещенията на детето от ключово значение е изграждането на усещане за сигурност и спокойствие, детето да се запознае с новата среда и кътовете за игра, хранене, сън и тоалет. Споделихме от нашия опит ценен инструмент за онагледяване и ориентиране на децата – символните картинки, които визуализират дневния режим и напомнят за правилата в групата. Правилата – онагледени чрез картинка подкрепят доброто поведение. Доказано е, че в яслена и първа група най-честата причина за неспазването на правилата е, че децата не ги разбират. 

Специалистите, участващи в уебинара също споделиха от своята практика за срещите си с родителите и техните усилия и успехи в подкрепа на процеса на адаптация на децата.

Уебинарът се проведе в рамките на проект
„Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със
специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“,
финансиран от
Фонд Активни граждани България
по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни