За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом обявява конкурс за изпълнителен директор

17 юни 2021

От началото на  месец ноември професионалният път на сегашния изпълнителен директор на Карин дом – Мая Донева, ще продължи като генерален секретар на EASPD – Европейската асоциация на доставчици на социални услуги за хора с увреждания. Това е една от най-големите и разпознаваеми организации в света, що се отнася до социално включване, човешки права и равенство. За целия екип на Карин дом е огромна чест българка и то представител на нашата организация да поеме поста от досегашният генерален секретар г-н Люк Задерло. EASPD към момента е мрежа, функционираща в 40 държави с над 17 000 организации-членки и сериозна отговорност спрямо процесите за пълноценно социално включване на хората с увреждания и правенето на политики по темата. EASPD е ключов партньор на Европейската комисия, ООН и Европейския парламент. 

Разделяме се с тъга, но и с оптимизъм за бъдещите политики за хората с увреждания и възможностите за още по-смели решения и проекти от позицията на европейски лидер. Пожелаваме на Мая да върви все така смело напред и да работи все така отдадено за бъдещето на уязвимите групи!

За Карин дом 2021 година е ключова, тъй като това е годината, в която стартира строежа на новия терапевтичен и образователен център на Карин дом. В контекста на предстоящия стратегически растеж и развитие на организацията, както и необходимостта на екипа да бъде подкрепен с вдъхновяващо лидерство през тези процеси, фондация Карин дом търси амбициозен, динамичен и отдаден професионалист, който да поеме управлението в ролята на:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Изпълнителният директор има ангажимента да планира, управлява и координира както оперативните дейности на фондация Карин дом и нейния екип, така и да подкрепя Управителния съвет в развитието на организационната стратегия на фондацията и нейната реализация на практика в ежедневната работа на служителите. Бъдещият лидер на Карин дом трябва да споделя мисията, визията и ценностите на фондацията и да представлява организацията пред нейната професионална мрежа от контакти и потенциални партньори, съмишленици и донорски организации.

Основни задължения и отговорности:

● Работи отговорно и колегиално с УС на фондацията, управленския и оперативния ѝ екип за постигане на организационната мисия, като същевременно поддържа и развива активна мрежа от партньори и поддръжници, включително и донорски организации, които гарантират организационното съществуване и развитие в дългосрочен план;
● Планира, управлява, координира и контролира ежедневните дейности на фондацията, като гарантира, че те се изпълняват съобразно българското законодателство и вътрешните организационни стандарти и процедури;
● Управлява процесите по фондонабиране, инвестиране, управление и отчитане на вече привлечени средства, включително и стратегически взаимоотношения с донори, финансиращи програми и други източници на финансиране на дейността на фондацията;
● Управлява процесите по бюджетиране и разумно финансово управление на финансовите потоци на фондацията;
● Мотивира и управлява ръководния екип на организацията, като гарантира високо ниво на представяне от тяхна страна – супервизира процеса по привличане, подбор и задържане на персонала, дефинирането на ясни критерии за успешно представяне и регулярна обратна връзка;
● Комуникира ясно, компетентно и консистентно мисията и целите на Карин дом в общественото пространство и пред екипа на фондацията;
● Има представителна функция в официални събития и срещи, PR инициативи, връзки с ключови структури, институции, организации и медии на местно, национално и международно ниво.

Изисквания:

● Демонстриран практически опит в управлението на организационни и административни процеси (за предпочитане в неправителствения или социалния сектор);
● Висше образование (препоръчително Публична администрация, Мениджмънт или хуманитарен профил);
● Опит в развитието на партньорства, фондонабиране и застъпничество;
● Отлични лидерски и комуникационни умения, умения за влияние и работа в екип;
● Умения за работа и комуникация с различни общности;
● Добър опит и разбиране за работата на проектно базираните организации и управление на проекти;
● Опит в управлението на добра материална база;
● Отлични административни и дигитални умения, отлично ниво на английски език.

Условия:

● Много добър пакет, съобразен с позицията, сектора и региона на Варна;
● Отлични условия на труд, както нормативно, така и като работна среда;
● Чудесна възможност за професионално развитие и израстване в организация – доказан лидер в своя сектор, която е в процес на развитие и растеж.

Кандидатстване:

Първи етап: Автобиография на български език в европейски формат с актуална снимка, както и кратко мотивационно писмо (до 1 стр) до 02.07.2021г. на имейл: karindom@karindom.org;
Втори етап: Практическа задача и интервю – 5-9-ти Юли;
Трети етап: Финално интервю 14-16-ти Юли.

 

25 години след своето създаване Карин дом е организация с водеща роля в България в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства. През годините Карин дом се развива и израства като терапевтичен център за деца със специални потребности, в който работят висококвалифицирани специалисти: кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, психолози, специални педагози, социални работници и административен екип.
Основните ни дейности се реализират чрез: Център за Социална Рехабилитация и Интеграция на деца със специални нужди и техните семейства (за деца от 3 до 8г.), Център Ранна интервенция (за деца от 0 до 3г.) и Център за семейно-медиирана интервенция (за деца от 2 до 7г.). Карин дом развива и обучителна дейност като предоставя квалифицирани обучения на организации и специалисти чрез своя Обучителен и ресурсен център. Годишно Карин дом подкрепя над 300 деца и семейства и обучава над 1200 специалиста.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни