За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучение за специалисти и родители – Подкрепа на деца и младежи с комплексни нужди

5 ноември 2021

Карин дом ви кани на онлайн обучителни модули със свободен достъп

Подкрепа на деца и младежи с комплексни нужди –
улесняване на активността и участието

Кога: 11-12 ноември 2021 г., 18-19 ноември 2021 г., 13:00-16:15 ч.

Къде: Онлайн, в платформа Zoom

Програма:

11 ноември, четвъртък, 13:00-16.15 Модул 1: Подходът на човешките права. Качество на живот. Подход на способностите. Парадигма за подкрепа.

Модул 2: Комуникация и преднамереност

12 ноември, петък, 13:00-16.15 Модул 3: Непрекъснати системи за подкрепа: Родителите поемат контрол

Модул 4: Комбиниране на грижи и образование: индивидуално пригодено образование 

18 ноември, четвъртък, 13:00-16.15 Модул 5: Смислени обучителни дейности за деца с комплексни и интензивни нужди от подкрепа

Модул 6: Арттерапия

19 ноември, петък, 13:00-16.15 Модул 7: Оптимална среда за учене: средство за рефлексия в образователната практика

Модул 8: Подкрепа в ежедневието

 

За кого: Обучителните модули са подходящи за родители, учители, специалисти, детегледачи, работещи с деца със специални потребности.

Водещи: Звезделина Атанасова – специален педагог и логопед, Андреас Андреу – кинезитерапевт

Описание:

Обучителните модули са базирани на изследвания в 8 европейски държави, за нуждите на децата с множество увреждания, на техните родители и подкрепящи екипи. В рамките на съвместната ни работа тогава взехме решение да използваме термина комплексни и интензивни нужди от подкрепа вместо множество увреждания. 

В различните страни, членки на ЕС, потребностите на децата и младежите с комплексни нужди са  сходни. Те имат сериозни затруднения с комуникацията, ученето, мобилността, храненето, тоалета, самообслужването, социалното взаимодействие. Често имат здравословни проблеми – епилепсия, респираторни, хронични заболявания, предизвикателни и трудни за разбиране поведения, нуждаят се от много грижи и внимание. Всичко това прави включването в общообразователното училище и общността трудно. 

Обучителните модули, които предлагаме, са насочени точно към хора, работещи с деца и младежи с комплексни и интензивни нужди от подкрепа и към техните родители. Насочени са към хора, които са убедени, че при децата и младежите със специални потребности промяната е възможна и търсят начини, за да ги подкрепят в този процес.

В обучителните модули ще разгледаме теми, свързани с  подхода на човешките права, подхода на способностите и промяната на парадигмата за подкрепа. Ще обсъждаме възможности за подобряване на комуникацията, за справяне с предизвикателни поведения, за цялостно повлияване качеството на живот. Включили сме модули, свързани с предоставянето на смислени обучителни дейности, терапевтични подходи и арт терапия. Специално внимание ще обърнем на дейностите от ежедневието, на грижите, които полагат родители и обгрижващи.

Обучението е интерактивно и ще очакваме участниците да взимат активно участие в дискусиите, в работата по групи, в работата по казуси. Ще очакваме от всички да споделят моменти от своята практика и личен опит. 

Ще споделим видео материали от обмена  с други европейски страни, ще разглеждаме казуси, ще наблюдаваме и анализираме заедно, ще търсим възможности за развитие и решения на конкретни ситуации, ще набелязваме и коментираме евентуални цели и задачи за индивидуален план за подкрепа, с участието на родителите и  сътрудничеството между услугите в общността.  Ще работим по пътната карта за интегриране на грижата и образованието, като стъпка към социалното включване. 

Такса: Обучението е финансирано по проект и е безплатно за участниците. 

 

РЕГИСТРАЦИЯТА Е ЗАТВОРЕНА ПОРАДИ ЗАПЪЛВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА!

 

За участие в обученията, моля попълнете регистрационната форма. Местата са ограничени. Желателно е всеки участник да се включва от отделно устройство, предвид интерактивността на обучението. 

Уважаеми родители и колеги, очакваме ви!

Обучението се провежда в изпълнение на проект „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021.

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни