За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом се включи в Национална конференция за добрите практики в професионалното обучение

10 ноември 2021

Карин дом се включи в Националната конференция „Добрите практики в професионалното обучение“

На 21 октомври 2021 г. колегата Звезделина Атанасова, директор на Център за професионално обучение към Фондация „Карин дом“, участва в национална конференция „Добрите практики в професионалното обучение“, организирана от НАПОО.
Цел на форума на НАПОО беше да се популяризират възможностите за обучения по професия, след завършването на образованието си или да се преквалифицират, разчитайки на професионалното обучение в лицензирани центрове. Въпреки трудната ситуация и тази година повече от 50 000 българи са преминали през курсове за квалификация и преквалификация. Националната агенция за професионално образование и обучение отчита, че спрямо същия период на миналата година (до средата на м. октомври) броят на обучените лица е нараснал с около пет хиляди.

Във форума се включиха центрове за професионално обучение от цялата страна предоставящи обучения по различни професии, техните курсисти и партньори работодатели. На отличените като добри практики беше дадена възможност да споделят част от опита чрез презентации и кратки видеа. ЦПО към Фондация „Карин дом“ също бе сред отличените.

В презентацията си Звезди обърна внимание на изграждането и утвърждаването на действащ социален механизъм за значително подобряване достъпа до пазара на труда и професионалната реализация за родителите на деца с увреждания, акцентира на мерките за активно включване на социално уязвима група от родители, чрез насърчаване на равните възможности, подобрената пригодност за заетост и осигурена пълноценна подкрепа за тях и техните деца чрез терапевтични занимания.

Към момента Център за Професионална Квалификация „Карин дом“ предлага следните професии и специалности към тях:

  • Професия „Сътрудник социални дейности“, код 762020
  • Специалност “ Социална работа с деца и семейства в риск“, код 7620201, трета степен на професионална квалификация
  • Специалност “ Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания“, код 7620202, трета степен на професионална квалификация
  • Професия „Помощник – възпитател“, код 762030
  • Специалност „Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“, код 7620301,трета степен на професионална квалификация
  • Професия „Социален асистент“1 код 762040
  • Специалност „Подпомагане на деца“, код 7620401, втора степен на професионална квалификация.

Благодарим на колегите за признанието и очакваме следващите курсисти!

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни