За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

„Ранна интервенция“ по време на пандемия

4 ноември 2021

Пандемията, обявена на национално ниво в началото на 2020-та година наложи услугата „Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждане“ адекватно да се адаптира и надгради, за да може да осигури подкрепа на родителите и да отговори на техните потребности. Домашните посещения на екип Център „Ранна интервенция“ се адаптираха в онлайн срещи-консултации, чрез скайп връзки, видео чатове, конферентни разговори. Като положителен резултат от промените, които настъпиха при предоставянето на услугата, се отчете разширяването на нейния обсег, извън пределите на град Варна и страната.

Благодарение на финансирането от страна на Фондация Медикор, услугата подкрепя семейства извън град Варна.

Финансирането от фондация Карин дом дава възможност Център Ранна интервенция да работи със семейства, които са на прага на бедността, семейства от малцинствата, както и с деца в неравностойно положение – деца настанени в приемни семейства, деца от ЦНСТ. По този начин се затвърждава доброто междусекторно партньорство на местно ниво.

Благодарение на Фондация Медикор на децата от Център Ранна интервенция и Център за социална рехабилитация и интеграция Карин дом се предоставя възможността за провеждане на медицински преглед с детски психиатър от град Варна.

Всяка година екипът на Център Ранна интервенция отбелязва Световен ден на недоносените деца и Международен ден на хората със Синдром на Даун, като провежда информационни срещи за родителите, срещи с медицински специалисти, партньорски срещи с представители на община Варна, здравни и социални институции, на които се обсъждат актуални проблеми, споделят се успехи и постижения на местно и национално ниво. Екипът организира консултации, които се финансират от Медикор и са безплатни за семействата.

Предстои Екипът да организира поредна кампания, посветена на 17-ти ноември Ден на недоносените деца, която отново ще бъде в рамките на партньорството на Фондация Карин дом с Фондация Медикор.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни