За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом обучи специалисти, работещи по Програма „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“

17 юни 2019

На 11 и 12 юни 2019г. колегите ни – Светлана Ангелова (логопед и специален педагог,и ръководител на екип Ранна интервенция на Карин дом) и Димана Митева-Найденова (психолог),  обучиха нов екип от две акушерки и четири медицински сестри към Фондация „Тръст за социална алтернатива“ – град Пловдив за работа с Въпросници по възрасти и етапи – ASQ-3 и ASQ:SE.

Медицинските специалисти работят по Програма „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“, което е част от пилотен проект за прилагане на американската програма Nurse Family Partnership в България. Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) е закупила лиценза за прилагане на програмата, както и правото да използва Въпросниците по възрасти и етапи в рамките на тази програма. Въпросниците са ценен инструмент за скрининг на детското развитие за деца от 0 до 5,5 години и Фондация „Карин дом“ направи превода и адаптацията им за България. В момента се водят преговори с американското издателство за официалното им издаване в нашата страна.

В рамките на програмата „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ сестрите работят с бременни момичета и млади майки до навършване на 2г на тяхното първо дете. Те посещават домовете на бъдещите майки и им помагат, като говорят с тях, с бащите и с други членове на семейството за това как протича бременността, как да се подготвят за раждането и как да се грижат за детето си след това. Сестрата също така подкрепя майката във вземането на решения за бъдещето и след раждането. Проектът обхваща социално уязвими общности и подкрепя повишаването на родителските умения.

Специалистите ни представиха програма „Ранна интервенция“. Работата на Карин дом по програмата е подкрепена от Община Варна и OMV България и е насочена към бебета и малки деца от 0 до 3 години, които:

• са в риск от изоставане в развитието си, включително недоносени или с ниско тегло при раждане;
• изостават в някоя от областите на развитие – познавателна, двигателна, речева, социална, емоционална;
• са с диагностицирано състояние.

Важен елемент от работата на консултантите е периодичното обследване на децата за нивото на развитие в различни области – обща и фина моторика, комуникация, адаптивни и социални умения и проследяване на емоционалното развитие. Въпросниците са бърз скрининг за уменията на детето в съответната възраст. Те структурират комуникацията консултант – родител и дават конкретни идеи за игра на родителите с децата им.

По време на обучението бяха представени много конкретни примери и случаи от практиката. Проведени бяха упражнения за попълване на въпросниците с цел медицинските специалисти да практикуват използването им и да бъдат по-уверени в работата на терен. На 13 юни обучителите проведоха супервизия на екипа медицински специалисти от град София, които бяха обучени за прилагането на въпросниците ASQ-3 и ASQ:SE през март 2018 година.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни