За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Всяко дете заслужава добър старт

21 януари 2013

По случай днешния празник – Бабин ден, Фондация Карин дом и Сдружение Цветно бъдеще връчват сертификати на своите партньори по програма Ранна интервенция – неонатологичните отделения към МБАЛ „Св. Анна” – Варна и СБАГАЛ „Проф. Д-р Д. Стаматов” – Варна.

Сертификатите са издадени за прилагането на добри практики в областта на кърменето, за осигуряване на ранната емоционална връзка между бебето и неговото семейство, както и за сътрудничеството по отношение предотвратяване изоставянето на бебета, родени със специални нужди.

Изключително важна е ролята на родилните и неонатологични отделения за добрия старт в живота на всяко дете. Програма Ранна интервенция (в партньоство и с община Варна и Отдел за закрила на детето – Варна) допълнитено осигурява подкрепа на семействата с деца от 0 до 4г., като подпомага успешното кърмене, преодоляването на предизвикателствата в развитието на бебето и подкрепя родителите в трудни моменти при отглеждането на техните деца. Програмата е безплатна и предлага мобилен екип от специалисти, който се отзовава на място в родилните домове или в дома на семейството, както и допълнителни услуги в Център Карин дом – родителски групи за взаимопомощ, групи за игра, библиотека на играчките.

Един от успехите на партньоството по програма Ранна интервенция е недопускането на изоставянето в институция на нито едно дете, родено в МБАЛ „Св. Анна” за 2012г. Съществен принос за това има ранната подкрепа за кърмене, отношението на екипа в неонатологичното отделение и доброто взаимодействие с екипа от програма Ранна интервенция на Карин дом. Значително по-голям е броя на родени бебета в АГ-Варна, като приблизително 12% са недоносените бебета, част от които са с риск от забавяне в развитието. Това определя по-големите трудности в превенцията по изоставяне на деца в институция, при които екипът на болницата е подпомаган освен от социални работници и от психолози от „Карин дом”.

От името на семействата и техните деца Карин дом благодари за високия професионализъм на своите партньори в програма Ранна интервенция и добрия старт в живота, осигурен с много обич и подкрепа, така както заслужава всяко дете!

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни