За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучения на учители и родители в Карин дом

17 януари 2013

Тази седмица в Карин дом приключиха две обучения, организирани в изпълнение на обществена поръчка по проект на Община Варна „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на деца и ученици със специални образователни потребности (дестинация – Варна, време 21 век)”.

Едното от обученията обхвана 58 учители от детски градини на територията на Община Варна в течение на 9 последователни дни. То целеше подпомагане на учителите в разпознаването на състоянията, планирането и ежедневната им работа с децата със специални образователни потребности от 3 до 6 години, включени в общообразователната среда. Разгледани бяха редица теми: от по-общи като нервно-психично развитие на децата до 6 години, основен понятиен апарат и законова уредба, признаци на обучителни трудности в предучилищна възраст, през специфични състояния и стратегии за работа с деца с аутизъм, хиперактивност, дислексия, депресии в детска възраст, до изработване на индивидуални програми с конкретни, практически приложими цели и задачи за изпълнение, а също взаимодействие и комуникация с родителите на децата със специални потребности.

Обучението се радваше на голям интерес, редовна посещаемост и силна мотивация от страна на педагозите. Те споделиха своето задоволство от наученото, някои от тях промениха в положителна насока начина си на възприемане на децата със специални потребности, придобиха увереност да работят с тях.

В края на обучението участниците споделиха:
Това бе “ Възможност за учителите да получат знания в теоретичния модул, които после да съпоставят с наблюденията на практически сесии.“
Учителите се чувстваха „удовлетворени изцяло от курса“, „обогатени със знания“, „доволни са от получената информация и от начина на представяне от лекторите“, от онагледяването със снимки и видео, както и от проведените ролеви игри и възможности за дискутиране по теми и казуси. Като изказаха своите благодарности за проведеното обучение, учителите заявиха и желанието си за продължаване на партньорството с Карин дом в посока обучения, практикуми, наблюдение на практически сесии и обмяна на опит.

Второто обучение запозна 80 родители и учители с възможностите за използване и адаптиране на свободни, компютърно базирани, образователни ресурсиУчастниците имаха възможността да видят как различни образователни игри, приказки и др, могат да бъдат пресъздадени в компютърни игри и анимации, а в последствие адаптирани спрямо нуждите на отделните деца. Ако темата представлява интерес за Вас – прочетете повече.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни