За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

В Карин дом бе проведено обучение за родители от Украйна с клиничен психолог доц. д-р Севджихан Еюбова

6 октомври 2022

На 30 септември в Карин дом се проведе обучение за родители от Украйна на тема „Разпознаване на травматичния стрес и начини за справяне“ с клиничен психолог доц. д-р Севджихан Еюбова.

Обучението бе организирано с цел повишаване на информираността на родители по отношение на травматичния стрес и влиянието на травмата върху детското развитие и благополучието на семейства, бягащи от и преживяли война. Целта на обучението беше усвояване на практически умения за социално-психологическа подкрепа на деца и родители, преживели война, които водят до повишаване на родителския капацитет за разпознаване на травматичния стрес при деца.

Основните теми включваха влиянието на травматичните събития върху родителите и децата и как травмата се проявява в телесни, невротични и поведенчески симптоми, като и как и кога човек осъзнава, че определено стресово събитие е травматично за самият него или за детето му.

Използвана бе проективна рисувателна методика, която разкрива какви са неосъзнатите потребности или емоции, които човек има.

В заключение бяха обсъдени различни техники за намаляване на напрежението в тялото, както и бяха представени съвременни детски книжки, които родителите могат да използват с децата си, за да говорят за трудните емоции. Доц. д-р Еюбова препоръча на родителите и онлайн ресурси по темата за саморегулацията и развитието на социално-емоционални умения от украински колеги-психолози.

Сърдечно благодарим на Украински дом Варна – Евгения, Варвара, Полина, Елла и всички останали доброволци за тяхното съдействие с превода по време на срещите ни с украинските семейства!

Проектът се реализира благодарение на финансиране, предоставено от Фондация BCause. Организацията насърчава хора, организации и общности да преобразяват живота, като развива дарителството и социалните инвестиции.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни