За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

28 Октомври, Обучение за квалификация на педагогически специалисти: „Изготвяне на план за подкрепа с участието на родителите и в сътрудничество с услугите в общността“

12 октомври 2022

Карин дом Ви кани на обучение по програма за квалификация на педагогически специалисти: „Изготвяне на план за подкрепа с участието на родителите и в сътрудничество с услугите в общността.“

Обучението е одобрено със заповед № РД09-3558 от 13.07.2022 г. на Министъра на образованието и науката и е с присъждане на 1 квалификационен кредит за педагогически специалисти, работещи в системата на образованието.

  • Кога: 28 октомври 2022г. от 8:30 ч. до 16:00 ч.
  • Самоподготовка: 27 октомври – записалите се ще получат по имейл заданията си.
  • Къде: Обучението ще се проведе в конферентната зала на Карин дом, в град Варна, на адрес: бул. Цар Освободител 86А
  • За кого: Това обучение е подходящо за психолози, рехабилитатори на слуха и говора, възпитатели, директори, заместник-директори, учители; логопеди; педагогически съветници.

Описание:
В настоящата програма ще разгледаме възможностите учители, специалисти и родители да изготвят заедно „План за подкрепа“ и да проследят пътя и действията, които трябва да изминат заедно в процеса на приобщаване. Ще направим кратък обзор на взаимодействията в ЕПЛР и ще разглеждаме ролите на членовете му. Особено внимание ще обърнем на ролята на родителите и взаимодействието с тях при изготвянето на плана за подкрепа. Акцентира се на предимствата на социалния пред експертния модел на взаимодействие.

По време на обучението ще разгледаме правилото „SMART“ при определянето на цели и задачи в плана за подкрепа и особеностите на работа в интердисциплинарен екип, както и важността на междусекторното сътрудничество.
Успоредно с плана за подкрепа може да бъде разработена и „Пътна карта“, която да помага на родителите, учителите и специалистите да проследяват пътя на детето и действията, като са представени възможности за индивидуални адаптации – ще разгледаме функциите на тази пътна карта. Ще разгледаме и подхода на човешките права, областите на качеството на живот, дефинирани от д-р Шалок.

Обучители:
Виргиния Василева – психолог, д-р Николета Йончева – логопед и Женислава Сапунджиева – социален психолог.

  • Начин на завършване: тест
  • Такса за участие: 96 лв.
  • Краен срок за записване и плащане: 25.10.2022 г.

За регистрация, моля попълнете формата Тук !

Таксата се превежда по банков път на следната банкова сметка:
Банка ДСК АД
Титуляр на сметка: Фондация „Карин дом“
IBAN: BG29STSA93001506068419
BIC: STSABGSF

Обучение 28 октомври, име на участника (или име на организацията при повече участници)
Ако ви е необходима фактура за плащането, моля пишете на имейл astamova@karindom.org, като посочите темата, вашите данни за фактура и броя участници.

За контакти:
Илияна Добрева, технически сътрудник към обучителен център Карин дом
Телефон: 0878 366 408, е-mail: idobreva@karindom.org

 

На разположение на родители и специалисти е и Дигиталната видео-библиотека на Карин дом, където можете в удобно за вас време, да гледате избрано обучение, подготвено от специалисти на Карин дом.

  • Ще откриете още видео-обучителни модули за специалисти и родители, свързани с ранното детско развитие, приобщаващото образование и иновативни практики за стимулиране развитието на малкото дете.
  • Ще намерите безплатни видеа и ресурси, както и рубриката ни „10 минути специално за вас“.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни