За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Помощниците на мама и тате

„Помощниците на мама и тате” – развитие на практически умения за самостоятелен живот на деца със специални нужди

Проектът съдейства за повишаване на готовността на деца със специални нужди за социален живот, като развива техните умения за справяне с ежедневни дейности.

Дейностите са насочени към усвояване на практически умения от ежедневието от деца със специални нужди, комуникативни и социални умения и реализиране на информационна кампания по проекта.

Цел на проекта:

  • Да се повиши качеството на живот на деца със специални нужди и техните семейства чрез развитието на умения у децата за справяне с ежедневни дейности и постигането на по-голяма самостоятелност, като условие за по-независим социален живот;
  • Да се развиват партньорства на неформална основа между родители, доброволци и институции, които да подпомагат социалната интеграция на деца със специални нужди.

Резултатът от проекта ще бъде подпомагане развитието на деца със специални нужди в социалния контекст, както и постигането на тяхното по-добро разбиране и приемане от техните връстници и обществеността.

Вижте помощниците на мама и тате в действие!

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Обществен фонд за гражданите на Варна. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Карин дом  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Фонда.

Период на изпълнение

18 юли 2011 - 17 декември 2011

Финансира се от

Съфинансиран от Обществена Фондация за Гражданите на Варна