За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Споделяне на опит от практиката при работа с деца с ДЦП – скритите възможности

22 юли 2021

На 15 юли проведохме уебинар на тема „Споделяне на опит от практиката при работа с деца с ДЦП – скритите възможности“. Уебинарът се водеше от специалисти – терапевти от Карин дом Андреас Андреу – кинезитерапвет и Анета Морфова – логопед. Уебинарът предизвика голям интерес – включиха се близо 100 участници от сферата на образованието и социалните услуги за деца.

С помощта на онагледяване чрез снимков и видеоматериал запознахме участниците накратко с теоретичните основи и функционалните възможности на хора с церебрална парализа. Първоначално дадохме обща информация за състоянието ДЦП, типове церебрална парализа, свързани състояния, степени на засягане. Подчертахме, че всички деца могат да учат и да се развиват, стига да им се осигурят подходящата среда и възможности за това. Говорихме за комуникацията, развиването на умения за самостоятелност в ежедневието, способността да се движат и да участват в игри и забавления. В основата на всички дейности е правилното позициониране и асистиране, което се променя спрямо желаната дейност – хранене, игра, учене, почивка, сън.

Завършихме с това, че хората с церебрална парализа имат нужди и права както всички останали – да получат добро образование и да си намерят работа, носеща им удовлетворение, да имат приятелства и социален живот, да постигнат самостоятелност и чувство на пълноценност.

Уебинарът се проведе в изпълнение на проект
„Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца
със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“,
финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни