За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Следдипломното обучение „Ранна детска интервенция“

8 юни 2017

Уважаеми колеги,

имаме удоволствието да Ви поканим на следдипломното обучение „Ранна детска интервенция“ , което се организира за първи път като съвместно събитие между Медицински Университет-Варна и Карин дом. Като лектори участват изтъкнати специалисти, работещи в областта на оценка на отклоненията в ранното развитие на детето и преодоляването на установените дефицити.

Обучението е предназначено за: медицински сестри, акушерки, логопеди, рехабилитатори, кинезитерапевти, психолози, социални работници, учители, ерготерапевти, специалисти по обществено здравеопазване и здравен мениджмънт.

Дати на провеждане: 1-3.07.2017 г. и 17-19.07.2017 г. – 60 учебни часа /6 дни х 10 учебни часа/- 2 модула
Лектори:

 • Медицински университет- катедра Педиатрия и медицинска генетика: проф. д-р В. Йотова, Д.М., Д.М., доц. М. Георгиева, д.м., доц. Силвия Борисова, д.м. ; д-р Стойчева
 • Медицински колеж – проф. д-р Д. Близнакова, д-р Търпоманова
 • Медицински университет, Катедра хигиена и епидемиология: доц. д-р Ружа Панчева, д.м., ас. д-р Е. Вълчева,
 • Филиал МУ – Велико Търново – доц. Д. Димитрова, д. пс.
 • Карин дом – специалисти по ранна интервенция и от Университета на Орегон, САЩ: Джудит Нюман, ко-директор на програма Early Childhood CARES

Място на провеждане: РЗИ – Варна, ул. Брегалница № 3, ет. 4. зала 413.

Заключителен документ: Обучението приключва с издаването на сертификат от Медицински университет-Варна при посещение на над 75% от модулите

Цена на курса – 250 лв.

Срок за записвания: до 24.06.2017 

Структура на обучението: Обучението се провежда в 60 учебни часа, 2 модула по три последователни дни – 1-3.07.2017г. (събота-понеделник) и 17-19.07.2017 г. (понеделник-сряда) – всеки ден от 09.30 до 17.00 ч.

Предварителна програма на обучението:

1-3 ден:

• Важността на Ранната детска интервенция (РДИ) – защо да започваме отрано
• Дефиниция и описание на РДИ – световният опит.
• Принципи на РДИ
• Кои са специалистите по РДИ и от какви умения се нуждаят?
• Познания за типичното развитие и чести отклонения

 • Перинатална психология и отражението й върху по-нататъшното развитие на детето
 • Нормално нервно-психично развитие.
 • Отклонения в растежа.
 • Най-чести генетични синдроми.
 • Особености в моториката и функциите на храносмилателния тракт. Най-чести проблеми.
 • Кърмене, захранване и чести проблеми при хранене.
 • Особености в развитието на бъбреците.
 • Нормална хемопоезата и отклонения.
 • Значение на патронажната грижа при подкрепа на семейства с нисък социално-икономически статус ( по проект на УНИЦЕФ)
 • Депресивни състояния в семейството с отражение върху ранното детско развитие.

4 -6 ден:

• Какво е атипично ранно детско развитие и как се оценява
o Оценяване в ранното детство – скрининг, диагностични (стандартизирани) оценки, функционални оценки
• Разработване на индивидуален план за работа. Наблюдение на напредъка в постигането на целите.
• Работа в сътрудничество с родителите и с други специалисти.
• Най-често използвани методи и подходи за работа с деца в ранното детство
• Обучение в естествената среда:

 • Какво е естествена среда?
 • Как се работи по време на домашни посещения, в ясли и в детски градини?

Как да заявите участие в курс на СДО, №147:

Моля, изпратете в срок до 24.06.2017 следните документи:
• Заявление СДО №147
• сканирана диплома за висше образование;
• сканирано копие от платежното нареждане за 250 лв. по сметка на МУ-Варна:

Банка „ДСК“ ЕАД-клон Варна,

BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

Е-mail за изпращане на заявките и приложените документи:
Нели Зафироска
E-mail: neli@mu-varna.bg
Тел: +359 52 677 017

или на място в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ на ул. Марин Дринов 55 – отдел Следдипломно обучение,

Повече информация може да получите от:
• Отдел Следдипломно обучение на МУ-Варна, Нели Зафировска, Тел: 052 677 017
E-mail: neli@mu-varna.bg
• Карин дом – Магдалена Цонева, тел. 052 302 517, 0878 750 269,
Е-mail: mtsoneva@karindom.org
• Доц. д-р Ружа Панчева, д.м.
E-mail: rouzha.pancheva@gmail.com

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни