За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Семинар за доставчици на социални услуги

26 февруари 2011

На 25-26 февруари беше проведен семинар „Социалното предприемачество като начин за включване на хора с психически разстройства в пазара на труда“ за доставчици на социални услуги, трудови посредници, работодатели и представители на местната власт, по Проект „Подкрепа за трудова заетост“, финансиран от Оперативнa Програма „Развитие на човешките ресурси“.

Лектори на семинара бяха проф. Томов – Директор на Център „Български институции за отношения между хората“ в Нов Български университет, д-р Маринова и д-р Димитрова от „Търговищко дружество за психично здраве“ (ТДПЗ).

Бяха обсъдени възможности и препятствия пред социалното включване на хора с тежки психични разстройства, европейското и българското законодателства, уреждащи социалното им интегриране, държавната политика по заетостта на уязвими групи в обществения и трудов живот. Беше взето решение да продължи съвместната работа на представители на участниците в семинара, като бъде създадена стратегия, която да намери приложения в бъдеще, в Националния план за действие за заетост и обучение на хора с трайни увреждания.

На семинара присъстваха и представители на Фондация Карин Дом – Бистра Бончева, Владислава Дончева и д-р Апостол Апостолов.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни